Projekt | Seminarium

Restströmmar av trä blir nya produkter

Online

Torsdag 23 mars, 10- 11.15

Anmäl här
Restströmmar av trä blir nya produkter
Online
Torsdag 23 mars, 10- 11.15

Möjligheter och utmaningar med cirkularitet i träbranschen. Kan vi genom att tänka annorlunda skapa nytt och därmed öka både värdet och klimatnyttan? Kan vi tillverka möbler och inredning?

En stor del av restresurser inom trätillverkning används till värme. Men i takt med att allt högre krav ställs på cirkularitet måste vi se hur vi kan finna ökade värden i restströmmarna. Här finns en potential. Kan det bli industritillverkning? Vad är utmaningarna?

Välkommen till ett webbinarium om hur vi nyttjar skogens resuser och ökar förädlingsvärdet av restmaterial.

Eventet riktar sig till er som är intresserade av cirkularitet, inköpare av fast och lös inredning, bygg- och fastighetsbolag, politiker, branschföreningsrepr, tillverkare i möbelbranschen, träindustrin, designer m fl.

Praktisk information
Tid: Torsdag 23 mars, 10- 11.15
Plats: Online
Klicka här för att ansluta till mötet 
(Mötes-ID: 320 551 799 160 Lösenord: 3YXMFt )
Kontaktperson: Iréne Malmberg,

Mer information

På programmet:

 • Cirkularitet och resurseffektivitet
 • Från urtag i Kl-träproduktion till möjliga nya produkter
 • Tillverkning av kubbgolv från restströmmar
 • Produktpass, handlar om spårbarhetsdata.
 • Hållbar interiör, utveckling av system för certifiering av produkt och hela rum (hållbart/miljöpåverkan/cirkulärt).
 • Uppstart av I2C, Nationellt inredning och möbelkluster i samverkan

Talare
Marie-Louise Hellgren 
Formgivare, Cirkularitet och Upcycling
Marie-Louise från Heartearth Production AB berättar om cirkularitet och resurseffektivitet.

Sara Szyber 
Formgivare, inredningsarkitekt och universitetslärare
Sara från Interior Architecture and Furniture berättar om processen från urtag i Kl-träproduktion till möjliga nya produkter.

Marc Hoogendijk 
Designer
Berättar tillsammans med Sara om från urtag i Kl-träproduktion till möjliga nya produkter.

Eric Claesson
Eric från Almedalsgolv AB berättar om hur de tillverkar kubbgolv från restströmmar.

Fredrik Johansson 
Industriutvecklare
Fredrik från IDC West Sweden AB kommer att prata om:
Produktpass – spårbarhetsdata
Hållbar interiör, utveckling av system för certifiering av produkt och hela rum (hållbart/miljöpåverkan/cirkulärt)
Uppstart av I2C – nationellt inredning och möbelkluster i samverkan


 

Om du vill veta mer

Kontakta Fredrik om du vill veta mer. Eller Iréne Malmberg, irene.malmberg@fyrbodal.se.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova