Arrangeras av Kompetensnavet

Utbildning

Rätt rekrytering

Inredia, Brovägen 26, Tibro

Torsdagen den 14 september, 8:30 - 16:00

Anmäl här
Arrangeras av Kompetensnavet
Rätt rekrytering
Inredia, Brovägen 26, Tibro
Torsdagen den 14 september, 8:30 - 16:00

Programträff 5 för Kompetensnavets GRUPP 2

Projektet Kompetensnavet hjälper er att framtidssäkra kompetensen hos kvinnor och män med olika bakgrund i ert företag. Syftet är att utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Kontorsmiljö

Metoder för att rekrytera framtida kompetens

Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskaper kring hur man rekryterar utan att diskriminera. Fokus ligger på framtida kompetens – för en breddad rekryteringsbas. Du som deltagare får kunskap och verktyg om kompetensbaserade metoder i rekryteringsprocessen samt om hur arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering hänger ihop med Rätt rekrytering.

Förberedelser innan vi ses

Tidsågång: ca 1,5 timma
Förväntade deltagare: Partsammansatt grupp

Inventera vilka rutiner för rekrytering som finns på företaget:
 • Hur ser processen från ”behov av kompetens till anställd medarbetare” ut?
 • Hur ser kopplingen mellan affärsplan, verksamhetsplan och rekrytering ut?
 • Använder ni er värdegrund vid rekrytering? Om ja, hur?
 • Finns kompetensplan och i sådana fall hur används den vid rekrytering?
 • Rekryterar ni genom olika kanaler?
 • Hur ser det ut i företaget idag gällande spridning av personal vad gäller kön, ålder och bakgrund etcetera?
Vi behöver ha anmälan senast 7 september.

Gå till anmälan


Anmälan till ”Rätt rekrytering” för Sjuhärad och Fyrbodal

För Kompetensnavets andra deltagare i Sjuhärad och Fyrbodal så kommer denna projektträff vara den 6 september i Sjuhärad och den 5 september i Fyrbodal. Här kan du anmäla dig:

Sjuhärad – onsdag 6 september 2017
Fyrbodal – tisdag 5 september 2017

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova