Träffen arrangeras av ASSAR

Nätverk

Nätverksträff: Virtuell Driftsättning

Online

Torsdagen den 12 november, kl. 13:00-15:00

Träffen arrangeras av ASSAR
Nätverksträff: Virtuell Driftsättning
Online
Torsdagen den 12 november, kl. 13:00-15:00

ASSAR undersöker nu intresset för att starta upp ett nätverk för Virtuell Driftsättning och bjuder in till en första träff. Syftet med nätverket är att öka den gemensamma kunskapen inom området Virtual Commissioning genom erfarenhetsutbyte.

Tid: Torsdagen den 12 november, kl 13-15
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Först och främst för specialister inom Virtual Commissioning = Virtuell Driftsättning.

– Det här nätverket är intressant för alla tillverkande bolag och PLC- och robotprogrammerare. De virtuella modellerna har olika användningsområden och kan användas inom underhåll och operatörsutbildningar, säger Mikel Ayani på Simumatik.

Bakgrund och syfte

Nätverket är till för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Träffar kan ske digitalt eller fysiskt i nätverket och dessutom kan seminarium på området genomföras inom ramen för ASSAR vid behov. Förutom att vi tror att erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att vara i framkant så vill vi ta tillvara och sprida den kunskapen som finns så att fler kan se nyttan och värdet i att använda sig av virtuell driftsättning.

Innehåll
  • Inledning Tobias Björck och Mikel Ayani
  • Presentationer från nätverksdeltagare
  • Praktiska case
  • Diskussion
  • Finns det intresse för nätverket framöver?
Kontaktpersoner

Tobias Björck, "> 
Mikael Ayani, ">


Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova