Nätverk

Nätverksträff VD/Omvärld

Start med lunch på Lumber & Karle i Kvänum, sedan Rotage i Kvänum

Torsdag 21 september 2023, 12.30 - 15.30

Nätverksträff VD/Omvärld
Start med lunch på Lumber & Karle i Kvänum, sedan Rotage i Kvänum
Torsdag 21 september 2023, 12.30 - 15.30

Nätverket VD/Omvärld bygger på att deltagarna träffas för att ge och få signaler och erfarenheter samt omvärldsbevakning. Denna gång hålls nätverksträffen hos vår delägare Rotage i Kvänum.

Rotage har en verksamhet med stor tillverkningsförmåga, speciellt riktat mot plåthantering. Vi kommer under nätverksträffen får lära oss om företaget och dess framgångsresa samt få se deras verksamhet som är under utveckling, speciellt se deras tillbyggnation.

Tid: Torsdag 21 september 2023, 12.30 – 15.30
Plats: Lunch på Lumber & Karle i Kvänum, sedan är adress till företagsbesöket Föreningsgatan 7 i Kvänum.
Boka din plats: Du anmäler ditt deltagande genom att svara på kallelsen som går ut från Lars Tööj.

Dagen i korthet

12.30: Vi startar träffen med en gemensam lunch. OBS, sker på Lumber & Karle.
13.30:
Nya deltagare, och om nätverket, dess ramverk.
13.45: Presentation av företaget och dess framgångsresa.
14.30: Tur i verksamheten.
16.00: Avslutning.

För de som har både möjlighet och intresse dröjer vi kvar efter avslutningen och vi går då bordet runt för att resonera om hur vi ligger till i våra bolag.

Syfte och målgrupp

Nätverkets målsättning är att ”Få och ge signaler för att ta med hem och använda”. Kort sagt, en operativ nytta. Syfte med nätverket är att ge deltagare ökade förutsättningar för att utveckla sina affärer. Fokuset ligger primärt på att skapa konkurrenskraft samt att ge förutsättningar för tillväxt. Målgruppen är företagsledare, VD:ar och platschefer etc. i regionen. Nätverket VD/Omvärld träffas två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter.

Är du intresserad av att delta i nätverket VD/Omvärld?
Kontakta Lars Tööj 

Läs mer om våra nätverk

 

Vill du veta mer eller bli en del av nätverket?

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om nätverket VD/Omvärld.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova