Arrangeras av Produktionstekniskt strategiskt nätverk genom projektet ASSAR

Nätverk | Projekt

Nätverksträff: PT Nätverk besöker Volvo AB

Volvo AB, Skövde

Torsdagen den 7 april, kl 12:00-15:30

Arrangeras av Produktionstekniskt strategiskt nätverk genom projektet ASSAR
Nätverksträff: PT Nätverk besöker Volvo AB
Volvo AB, Skövde
Torsdagen den 7 april, kl 12:00-15:30

Torsdagen den 7 april besöker produktionstekniska nätverket Volvo AB i Skövde. Under besöket kommer vi titta på nya gjuteriet, intern logistik och montering.

Tid: Torsdagen den 7 april, kl 12:00-15:30.
Plats: Volvo AB Skövde.
OBS; antalet platser för besöket är begränsat till 25.

Om besöket på Volvo AB

Besöket startar i Pentahuset där vi under en guidad tur får titta på smart montering, samverkande robotar/smarta system och intern materialhantering och tillförsel. Vi besöker även gjuteriet och tittar på bearbetnings- och monteringsexempel.

Bli medlem i produktionstekniska nätverket

Besöket på Volvo AB  arrangeras av Produktionstekniska nätverket och vänder sig i första hand till dig som är medlem. Nätverket välkomnar gärna nya medlemmar att få möjlighet att besöka Volvo och andra industriföretag i regionen samt att nätverka och utbyta erfarenheter.  Kontakta Fredrik Johansson för mer information;

Om Produktionstekniska nätverket

Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär fyra gånger per år.  Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Nätverket drivs i samverkan med Högskolan i Skövde.


Produktionstekniska nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova