Nätverk | Projekt

Nätverksträff: PT Nätverk besöker Daloc AB

Daloc AB, Nolgårdsgatan 15, Töreboda

Torsdag 8 december, 13-16.

Anmäl här
Nätverksträff: PT Nätverk besöker Daloc AB
Daloc AB, Nolgårdsgatan 15, Töreboda
Torsdag 8 december, 13-16.

Torsdagen den 8 december besöker produktionstekniska nätverket Daloc AB i Töreboda. Under besöket kommer vi besöka Dalocs fabriker; ståldörrstillverkning och trädörrstillverkning

Tid: Torsdagen den 8 december, 13-16.
Plats: Daloc AB, Nolgårdsgatan 15, Töreboda
OBS: Nätverksträffen riktar sig till medlemmar i PT nätverk, max 20 deltagare.

Syfte med besöket är att se Dalocs resa och utveckling till nuläget samt utmaningar framåt. Vi kommer under besöket att se de båda fabrikerna med ett särskilt fokus på automation, ny teknik och förbättringsarbete samt innovation.

Bli medlem i produktionstekniska nätverket

Besöket arrangeras av Produktionstekniska nätverket och vänder sig i första hand till dig som är medlem. Nätverket välkomnar gärna nya medlemmar att få möjlighet att besöka Volvo och andra industriföretag i regionen samt att nätverka och utbyta erfarenheter. Kontakta Fredrik Johansson för mer information;

Om Produktionstekniska nätverket

Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär fyra gånger per år.  Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Nätverket drivs i samverkan med Högskolan i Skövde.


Produktionstekniska nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen