Nätverk

Nätverksträff - HR ledarskap och medarbetarskap

IDCs kontor, Science Park Skövde

Onsdag 13 september, 8:30-11

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap och medarbetarskap
IDCs kontor, Science Park Skövde
Onsdag 13 september, 8:30-11

Nästa träff med nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap närmar sig. Välkommen till ett energigivande möte där du kan utbyta erfarenheter med andra inom HR i Skaraborgs industriföretag.

Karin Karedal, projektledare, CSR Västsverige

Denna gång gästas vi av Karin Karedal, projektledare, CSR Västsverige.

Temat för denna nätverksträff är social arbetsplatsmiljö. Karin kommer att beröra olika sätt att utveckla den sociala arbetsplatsmiljön i din organisation på ett bra sätt. Hon kommer att inspirera i fråga om att sätta mål, prioritera och följa upp dem. Du kommer att få ta del av verktyg och metoder för att definiera ert nuläge, kartlägga vart ni vill nå och vilka steg som behöver tas. En process som i hög grad är kopplad till ett företags värderingar och kultur.

Karin kommer även att berätta om vikten av att arbeta i team och betydelsen av det sett till företagets sociala arbetsplatsmiljö. Vi kommer också diskutera nya direktiv inom hållbarhetsredovisning och vad de kan innebära för Skaraborgs industri.

CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008. Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som antas av föreningens styrelse.

Tid: Onsdagen den 13 september, 08:30-11:00
Plats: IDCs kontor, Science Park Skövde

Vi startar alltid med fika! ☕ Det kommer även att ges utrymme för egna reflektioner och samtal under träffen. Under övrigt i din bokning anger du eventuellt behov av specialkost.

Välkommen!

Boka din plats

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova