Nätverk | Projekt

Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap

På ASSAR Industrial Innovation Arena och Online

Torsdagen den 2 september, kl. 09:00-11:00

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap
På ASSAR Industrial Innovation Arena och Online
Torsdagen den 2 september, kl. 09:00-11:00

Höstens första nätverksträff med HR ledarskap & medarbetarskap handlar om internt lärande och egen kompetensutveckling. Hur jobbar vi med att skapa en kultur som främjar lärandet? Vilka kompetenser är viktiga att fylla på med? Hur skapar jag en plan för mitt eget lärande i den roll jag har?

Under träffen kommer vi även titta lite på olika kunskapsbegrepp. Vi kommer träffas fysiskt på ASSAR mellan klockan 9:00 – 11.30. Det finns även möjlighet att delta på distans via Teams, i din bokning anger du hur du önskar delta. Glöm inte att ett nätverk blir aldrig bättre än sina aktiva, kloka deltagare!

Tid: Torsdagen den 2 september, 9:00-11:30.
Plats: Vi möts på ASSAR och online.

Anmäl dig här

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova