Nätverk | Projekt

Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap

Online eller IDC West Swedens lokaler på Science Park Skövde

Torsdagen den 9 december, kl 8:30-11:30

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap
Online eller IDC West Swedens lokaler på Science Park Skövde
Torsdagen den 9 december, kl 8:30-11:30

Välkommen till årets sista träff med nätverket för HR ledarskap & medarbetarskap den 9 december. Den här gången handlar det om att möta och bemöta medarbetare.

Under den här träffen pratar vi om medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. Vad är ett bra upplägg och med vilken frekvens hålls de? Hur kan vi använda dem för att få det engagemang och den förståelse som krävs för att möta nya tider? Hur kan de skapa och bygga en kultur av lärande och kompetensutveckling för hela företaget? Hur kan vi använda medarbetarsamtalen till att skapa en trygghet och tillit i företaget?

Vi startar med en fika för dem som kommer till oss på IDC. Det finns även möjlighet att vara med online. I din anmälan anger du hur du vill delta.

Tid: Torsdagen den 9 december, kl 08:30-11.30.
Plats: Online eller IDC West Swedens lokaler i Portalen 3B, Science Park Skövde.

Anmäl dig här

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova