Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk | Projekt

Nätverksträff: En jämställd teknik- och industribransch

Online

Tisdagen den 19 april, kl. 13:00-15:00

Anmäl här
Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff: En jämställd teknik- och industribransch
Online
Tisdagen den 19 april, kl. 13:00-15:00

Nu är det dags för vår nästa nätverksträff  i nätverket ”En jämställd teknik- och industribransch”. Denna gång handlar det om diskrimineringslagen och att arbeta med validering.

Tid: Tisdagen den 19 april, kl. 13.00-15.00.
Plats: Digitalt via Zoom.
Målgrupp: Du är intresserad av att vara med och skapa en inkluderande teknik- och industribransch. Näringsliv med fokus på teknik och tillverkning, representanter från grundskola, gymnasium, högskola samt studenter.

Anmäl dig här

Innehåll
  • Diskrimineringslagen – Caroline Lennemar, Equality Development Center West Sweden, (EDCS) . Diskrimineringsgrunderna, vilka är de och hur ger de dig förutsättningar att få ett lyckat arbetsmiljöarbete? Vad har jämlika villkor med attraktivitet för ditt varumärke att göra?
  • Att arbeta med validering – Jenny Hägg, Volvo GTO Skövde. Validering – att mäta och omvärdera kompetens. Hur kan det fungera i praktiken, från rekrytering till omställning.

Båda punkterna följs av gruppdiskussioner.

Praktisk information

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

Om nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Syftet med nätverket är att skapa en industri- och teknikbransch som bidrar till social hållbarhet och attraherar alla oavsett kön. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år.

Bakom nätverket står IDC och ASSAR i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova