Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Projekt

Nästa generations drivlineproduktion - slutkonferens

Online eller på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde

Onsdagen den 26 augusti, 9:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Nästa generations drivlineproduktion - slutkonferens
Online eller på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde
Onsdagen den 26 augusti, 9:00-12:00

Om du vill veta mer om övergången till elektriska drivlinor, och vad du behöver göra för att hänga med – välkommen att delta i slutkonferensen för projektet Nästa generations drivlineproduktion.

Målet med projektet Nästa generations drivlinor, är att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av elektriska drivlinor och effektiva värdekedjor för produktion i Sverige. Projektet har undersökt möjligheter att kostnadseffektivt ställa om befintlig produktion för tillverkning av nya drivlinor.

Simulering, innovation och praktisk utveckling

Under slutkonferensen kommer du bland annat få veta mer om olika innovationsmodeller kopplade till nästa generations drivlineproduktion, och vilka kompetensutvecklingsområden som är av största vikt. Fokus kommer även ligga på modellering, simulering och optimering samt tillämpning och praktiskt utveckling inom innovationsmiljö. Mot slutet av dagen kommer Frank Johansen från LEAX Group berätta om planen för nyttiggörande och då kommer även vikten av kommunikation, kunskapsspridning och integration belysas.

Framtid, visioner och nästa steg

Konferensen avslutas med en paneldiskussion med alla deltagare, den kommer att inriktningen framtid och visioner. Avslutningsvis kommer nästa steg i satsningen att presenteras.

Läs mer i ett reportage om projektet Nästa generations drivlineproduktion

Samarbeta med andra, skaffa en egen nisch och anpassa dig till förändringarna. Det är några viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för en bra omställning vid övergången till elektriska drivlinor.

 

Slutkonferensens agenda

 • 9-9.15 Välkommen
  Projektledare Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde, och Ainhoa Goienetxea, biträdande lektor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, hälsar välkomna och presenterar programmet.
 • 9:15- 11.00 Presentation av arbetspaket
  WP 1 Innovationsmodell Carin Rösiö, docent i produktionssystem vid Tekniska högskolan i Jönköping
  WP2 Kompetensutveckling Lars Tööj, industriell utvecklare på IDC West Sweden och Carin Rösiö, docent i produktionssystem vid Tekniska högskolan i Jönköping
  WP 3 Modellering, simulering och optimering Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde och Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik på Högskolan i Skövde
 • Paus
  WP 4 Tillämpning och praktisk utveckling inom innovationsmiljö Fredrik Karlsson, teknologiprojektledare på Volvo Cars i Skövde
  WP5 Plan för nyttiggörande Frank Johansen, Vice President New Business & Innovation på Leax Group
  WP6 Kommunikation och kunskapsspridning Lotten Svensson, lektor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde och Marie Schnell, forskningsassistent vid Högskolan i Skövde
  WP7 Integration Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde
 • 11:15 – 11:20 Summering
 • 11:20 – 11:40 Paneldiskussion
  Slutsatser och visioner för framtiden. Samtal mellan Leif Pehrsson, vd för IDC West Sweden, Carin Rösiö, docent i produktionssystem vid Tekniska högskolan i Jönköping och Fredrik Karlsson, teknologiprojektledare på Volvo Cars i Skövde. Samtalsledare: Marie Schnell.
 • 11:40 – 12:00 Nästa steg
  Vad händer nu? Framtiden och planerna för UDI 3 presenteras av Leif Pehrsson, vd IDC West Sweden och Lars Tööj, industriell utvecklare på IDC West Sweden.

Du kan följa konferensen online eller närvara på plats på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Som en följd av situationen med Covid-19 är antalet fysiska platser i arenan begränsade till 30. Anmälan om fysisk plats (och ev. specialkost) skickas till senast 24/8.

Klicka här för att följa konferensen online


Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt andra steg. Projektet drivs av Högskolan i Skövde och partners är IDC West Sweden AB, LEAX GROUP AB, Lunds universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar Aktiebolag, Volvo Personvagnar Aktiebolag, XYLEM  water solutions manufacturing AB och AFRY.

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Tehseen Aslam, tehseen.aslam@his.se eller till Lars, IDCs medarbetare som är involverade i projektet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 10

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova