Fokusträff

Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem

Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde

Onsdagen den 6 september, 13:00 - 16:00

Anmäl här
Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem
Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde
Onsdagen den 6 september, 13:00 - 16:00

Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt är en utmaning, oavsett affärsområde. Vi på IDC har sett ett stort behov hos våra delägarföretag att jobba med detta utifrån den tillverkande industrins perspektiv.

Vi erbjuder därför löpande fokusträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra delägarföretag.

Monitornätverk blir del av en serie fokusträffar

Som en utveckling av det tidigare nätverket för Monitoranvändare kommer IDC med start hösten 2017 starta en serie fokusträffar med tema affärssystem för tillverkande industriföretag. Upplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör allra flest av våra delägare använder sig av och som jobbar mycket mot tillverkande industriföretag.

Information och nätverk i kombination

Första seminariet kommer att hållas onsdagen den 6 september. De två första timmarna hålls ett informerande seminarium med tema: ”från ax till limpa”. Det innebär en översikt över hur affärssystemet på bästa sätt tillämpas i den tillverkande industrin. Föreläsaren kommer att ha exempel från faktiska företag att exemplifiera med.

Onsdagen den 6 september
 • 13:00 – 15:00 seminarium/information
 • 15:00 – 16:00 nätverkande/frågeställningar/workshop
  Sista timmen kommer ägnas åt frågeställningar på plats, nätverkande och möjlighet att direkt ställa frågor kring användning och liknande.
Deltagarna avgör innehåll

Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusträff, planerad till februari 2018.

Innehåll modul ”från ax till limpa”

Grunddata
 • Artiklar
 • Kunder
 • Leverantörer
Försäljning
emil_johansson_monitor

Emil Johansson från Monitor kommer att leda seminariet.

 • CRM
 • Offert
 • Order
Inköp/tillverkning
 • Materialanskaffning
 • Beredning
 • Inleverans
 • Produktion
Utleverans
 • Plock
 • Leveranssäkerhet
 • Fakturering
 • Uppföljning/kundtjänst
Kostnad
 • Delägare i IDC – kostnadsfritt deltagande
 • Ej delägare i IDC – 495,00 kr exkl moms
Vi ser gärna att du gör din anmälan senast fredagen den 1 september. 

Eventet arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Hållbar Industriell Utveckling finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Kontakta Arne om du vill veta mer om fokusträffen.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova