Fokusträff

Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem

Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde

Onsdagen den 6 september, 13:00 - 16:00

Anmäl här
Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem
Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde
Onsdagen den 6 september, 13:00 - 16:00

Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt är en utmaning, oavsett affärsområde. Vi på IDC har sett ett stort behov hos våra delägarföretag att jobba med detta utifrån den tillverkande industrins perspektiv.

Vi erbjuder därför löpande fokusträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra delägarföretag.

Monitornätverk blir del av en serie fokusträffar

Som en utveckling av det tidigare nätverket för Monitoranvändare kommer IDC med start hösten 2017 starta en serie fokusträffar med tema affärssystem för tillverkande industriföretag. Upplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör allra flest av våra delägare använder sig av och som jobbar mycket mot tillverkande industriföretag.

Information och nätverk i kombination

Första seminariet kommer att hållas onsdagen den 6 september. De två första timmarna hålls ett informerande seminarium med tema: ”från ax till limpa”. Det innebär en översikt över hur affärssystemet på bästa sätt tillämpas i den tillverkande industrin. Föreläsaren kommer att ha exempel från faktiska företag att exemplifiera med.

Onsdagen den 6 september
 • 13:00 – 15:00 seminarium/information
 • 15:00 – 16:00 nätverkande/frågeställningar/workshop
  Sista timmen kommer ägnas åt frågeställningar på plats, nätverkande och möjlighet att direkt ställa frågor kring användning och liknande.
Deltagarna avgör innehåll

Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusträff, planerad till februari 2018.

Innehåll modul ”från ax till limpa”

Grunddata
 • Artiklar
 • Kunder
 • Leverantörer
Försäljning
emil_johansson_monitor

Emil Johansson från Monitor kommer att leda seminariet.

 • CRM
 • Offert
 • Order
Inköp/tillverkning
 • Materialanskaffning
 • Beredning
 • Inleverans
 • Produktion
Utleverans
 • Plock
 • Leveranssäkerhet
 • Fakturering
 • Uppföljning/kundtjänst
Kostnad
 • Delägare i IDC – kostnadsfritt deltagande
 • Ej delägare i IDC – 495,00 kr exkl moms
Vi ser gärna att du gör din anmälan senast fredagen den 1 september. 

Eventet arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Hållbar Industriell Utveckling finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Kontakta Arne om du vill veta mer om fokusträffen.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Dela Via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen