Projekt | Seminarium

Ledarskap med fokus på delaktighet skapar starkt driv

Online

Fredag 8 september, 8.30-9.30

Anmäl här
Ledarskap med fokus på delaktighet skapar starkt driv
Online
Fredag 8 september, 8.30-9.30

Välkommen till ett frukostseminarium genom Produktionslyftet där vi möter Bruzaholms Bruk, som nu är inne i Produktionslyftets utvecklingsprogram, samt Falks Metall, som genomförde utvecklingsprogrammet för snart 10 år sedan.

Gemensamt för de båda bolagen är att de har etablerat ett ledarskap som tydligt fokuserar på delaktighet. Ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sina roller och ta större ansvar – vilket i sin tur ger kraft att kontinuerligt förbättra verksamheten samt attrahera och behålla rätt kompetens.

Tid: Fredag 8 september, 8.30-9.30
Plats: Online

Boka din plats

Tove Frisk, vd på Bruzaholms Bruk, berättar om en organisationsförändring som har skapat ett starkt driv och där målet är att styra den egna framtiden. Hon delar med sig av hur bolaget har arbetat systematiskt för att skapa trivsel och delaktighet. Eller som hon själv uttrycker sin strävan – ”Ledarskap, tillit och lite härlighet”.

Anna Falk, försäljningsansvarig på Falks Metall, beskriver hur de efter medverkan i Produktionslyftet kände att de hade så mycket mer att lära och hur de därför utmanar sig själva genom att prioritera medverkan i olika forskningsprojekt. Företaget har hittat sätt att testa nya kunskaper och skapa praktisk nytta i verksamheten.

Seminariet modereras av Produktionslyftets Christian Silvasti.

Tove Frisk, Bruzaholms Bruk, och Anna Falk, Falks Metall. Foton Produktion2030, fotograf Erik Thor.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionslyftet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova