Inspirationsseminariet arrangeras inom ramen för projektet Digiresan 2.0

Projekt | Seminarium

Inspirationsseminarium: Industrins möjligheter med artificiell intelligens

Online

Tisdagen den 3 maj, kl 09:00-11:00

Anmäl här
Inspirationsseminariet arrangeras inom ramen för projektet Digiresan 2.0
Inspirationsseminarium: Industrins möjligheter med artificiell intelligens
Online
Tisdagen den 3 maj, kl 09:00-11:00

Vilka nya möjligheter finns för industrin med artificiell intelligens? Och hur kan den nyttjas i ditt företag?

Under det här seminariet kommer Astrid Sjögren från AI Sweden översiktligt beskriva vad AI är – bortom Hollywoods science fiction-skildringar – och varför data är en viktig förutsättning för AI. Men framför allt kommer hon ge inspirerande exempel på hur AI:s förmågor skapar nytta i företag och andra organisationer.

När: Tisdagen den 3 maj, kl. 09:00 – 11:00.
Var: 
Online.
Målgrupp: Den här föreläsningen passar dig som är nyfiken på hur AI växer fram och vilken betydelse den kan få för ditt företags utveckling.

Anmäl dig här 

Artificiell intelligens ger säkra tillverkningsprocesser

Genom att introducera AI i industrin kan vi skapa effektivare och säkrare tillverkningsprocesser. AI-systemen kan analysera data, prediktera och simulera olika alternativ för ett bättre utnyttjande av material, energi, tid och kostnader. Artificiell intelligens är vetenskap och teknik för att göra intelligenta maskiner självlärande. I vanlig traditionell programmering talar du om för maskinen hur den ska tänka. Självlärande system spelar redan en stor roll i vår vardag: till exempel ansiktsigenkänningen på din telefon och rekommendationerna som du får på Facebook.

Om föreläsaren

Astrid Sjögren.

I rollen som AI Change Agent på AI Sweden har Astrid Sjögren i uppdrag att stötta små och medelstora företag i en hållbar omställning med AI som verktyg. AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige. Mer information finns på AI Sweden


Eventet arrangeras inom ramen för projektet Digiresan 2.0, ett av de projekt som IDC är med och driver tillsammans med IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens. Digiresan 2.0 finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonen, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova