Kurserna arrangeras av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser som stöttar fordonsindustrins omställning

Högskolan i Skövde och distans

Kursstart 4 oktober

Anmäl här
Kurserna arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Kurser som stöttar fordonsindustrins omställning
Högskolan i Skövde och distans
Kursstart 4 oktober

WISE syftar till att stötta fordonsindustrin i omställningen från tillverkning av förbränningsmotorer till elektrifiering och erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Vi finns för att det digitala landskapet förändras i allt snabbare takt och behovet av att lära om och lära mer ökar för varje dag. Hos oss kan du väja att läsa en, eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Kurserna passar de flesta branscher såsom industri, finans, transport och handel.

WISER består av tolv områden inom vilka kurser erbjuds, det är bland annat business intelligence, robotik, simulering och optimering, big data analytics, AI och människan i produktionen. Under hösten 2021 finns följande kurser att söka;

Elektromobilitet

Elektromobilitet stöper om fordonsbranschen från grunden och snart även vårt sätt att planera vårt samhälle och vår infrastruktur. Men även om elektrifieringen skapar fossilfria transporter är omställningen en stor utmaning. I den här kursen får du en översikt över elektromobilitetens utmaningar och möjligheter.

Målgrupp

Kursen, som är på avancerad nivå, riktar sig främst till yrkesverksamma inom fordonsindustrin men välkomnar även dig som önskar få grundläggande förståelse för framtidens transporter, oavsett yrkeskategori.

Efter avslutad kurs kan du:
 • redogöra för funktion och tillverkningsteknik av olika komponenter i en elektrisk drivlina,
 • redogöra för olika principer för motorstyrning,
 • analysera hur olika designval påverkar drivlinans prestanda,
 • tillverka en drivlina och utvärdera dess prestanda
 • refektera över elektromobilitetens möjligheter och begränsningar ur ett samhälleligt- och hållbarhetsperspektiv.

Kursen genomförs med en obligatorisk träff på campus, med en studietakt på 50 %, och pågår 4 oktober 2021 – 31 oktober 2021

Läs mer och anmälan


Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis förbereder dig för de aktuella utmaningar och hot som är förknippade med den snabba digitaliseringen på arbetsplatserna. Många av dessa utmaningar och hot beror på att allt fler nyckelkomponenter är anslutna till internet och information blir en mer och mer värdefull resurs för företag.
Om kursen

Kursen innehåller bland annat praktiska laboratorieuppgifter som involverar fallstudier med säkerhetsincidenter från industrin. I det arbetet kommer du att bekanta dig med de standarder som används för att utvärdera och analysera cybersäkerhetsvarningar. Kursen introducerar även flera grundläggande programmeringsverktyg som används för att bygga anpassade skript vid utvärdering av cybersäkerhetsproblem.

Målgrupp

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till yrkesverksamma från små och medelstora företag eller stora organisationer intresserade av att förstå utmaningar och hot kring företagets information och hur man kan börja arbeta för att åtgärda dem. Du har också grundläggande programmeringskunskaper, vilket behövs för att kunna ta del av övningar inom automatiserad säkerhetsanalys.

Efter avslutad kurs kan du

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis kommer ge dig de grundläggande kunskaper inom information och IT-säkerhet som förväntas på arbetsmarknaden idag. Det kan bland annat innebär att analysera och utvärdera sårbarhet och hot mot cybersäkerhet med hjälp av de standardiserade säkerhetsförsvar som finns.

Kursen genomförs fexibelt och på distans med en studietakt på 20 %, och pågår 1 november 2021 – 16 januari 2022

Läs mer och anmälan


Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning

Dagens kund ställer allt högre krav på leveranstid, produktkvalitet och produktvarianter. I flera fall kan nyinvesteringar vara lösningen eftersom många av våra traditionella tillverkningsmetoder inte längre håller måttet. En av de tekniker tillverkande företag nu tittar på är laserbaserad tillverkning. Vill du lära dig mer om den här tekniken och hur den kan användas? Då är den här kursen för dig.

Om kursen

I kursen kommer du få lära dig grunderna till laserbaserad tillverkning och materialbearbetning och få en förståelse för teknikens applikationsområden samt forskningsområden. Fokus i kursen är lasersvetsning, men du kommer även få grundläggande kunskap om andra bearbetningsmetoder såsom skärning, ytmodifiering och härdning. Dessutom kommer vi fördjupa oss i skyddsgaser, prestanda och kvalitetsaspekter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam inom exempelvis produktion och konstruktion och vill utöka dina kunskaper inom området laserbaserad tillverkning och materialbearbetning.

Efter avslutad kurs kan du:
 • redogöra för olika typer av lasrar och deras applikationsområden
 • kunna grundläggande begrepp, samband och funktioner inom laserbaserad tillverkning
  • redogöra för olika processparametrar inom laserbaserad tillverkning
 • förbereda och utföra en lasersvetsning samt ge exempel på kvalitetssäkringsmetoder för svetsfogen
 • reflektera över vilka möjligheter och begränsningar laserbearbetning har ur ett samhälleligt perspektiv.

Kursen genomförs med en obligatorisk träff på campus med en studietakt på 40 %, och pågår 8 november 2021 – 12 december 2021

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova