Utbildningen arrangeras av MTM-föreningen och Högskolan i Skövde

IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: MTM-utbildning på Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde

Måndagen den 12 november

Anmäl här
Utbildningen arrangeras av MTM-föreningen och Högskolan i Skövde
IDC tipsar: MTM-utbildning på Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde
Måndagen den 12 november

Under vecka 46, den 12 – 16 november, håller MTM-föreningen Norden en femdagars MTM-SAM utbildning på Högskolan i Skövde.

MTM-Föreningen i Norden är en idéell organisation för företag, organisationer och enskilda tillämpare av MTM-Systemen. ( MTM står för metod, tid, mätning) Föreningen bildades 1955 och erbjuder en partsoberoende plattform för att utveckla, sprida och säkerställa tillämpningen av verktyg och koncept, för att förbättra företagens produktivitet och konkurrenskraft.

Praktisk information om utblidningen
 • Kostnad för femdagars utbildning: 10 000 kr + eventuell certifiering 6000 kr. Vid fler deltagare från samma företag kan offert begäras.
 • Begränsat antal platser, anmäl dig snarast.
 • Intresseanmälan till:
Nordisk Produktivitet

Under benämningen Nordisk Produktivitet erbjuds utbildning, utbildningsmaterial, och konsultstöd genom MTM Föreningen i Norden, i samarbete med  deras medlemsföretag, och Regionala Produktivitetsföreningar i syfte att:

 • Säkerställa kvaliteten i tillämpningen av MTM-Systemen.
 • Utbilda och certifiera MTM- och SAM-, lärare och tillämpare.
 • Öka systematik och kraft i produktivitetsarbetet.
 • Driva nätverk i produktivitetsfrågor.

Läs mer om Nordisk Produktivitet & MTM

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om MTM – Föreningen.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen