Fokusträff

Fokusträff: Affärssystem — produktionsplanering och utlastningsprocess

Online

Onsdagen den 11 november, 13:00 – 15:00

Fokusträff: Affärssystem — produktionsplanering och utlastningsprocess
Online
Onsdagen den 11 november, 13:00 – 15:00

Höstens Fokusträff med tema Affärssystem kommer att behandla produktionsplanering och även ge insikter om inmatningsalternativ i Monitor och utforska utlastningsprocessen i affärssystemet.

Ämnet produktionsplanering är stort och vi kommer att fortsätta utforska möjligheterna att planera i Monitor, något vi startade under vårens Fokusträff. Dessutom kommer vi även få tips om hur du som Monitoranvändare på bra sätt kan föda systemet med data, vi kommer att utforska möjligheter att mata in större mängder data på ett effektivt sätt. Under eftermiddagen kommer vi även att titta närmare på utlastningsprocessen – alltså leverera och fakturera till kund – för att se hur den samspelar med helheten i affärssystemet. Vi kommer också att gå igenom vad en uppgradering till Monitor G5 innebär och hur den kan gå till. Vilka nya funktioner som har släppts i G5 på senare tid, och vad som är på gång att utvecklas.

Lite av dagens innehåll
  • Hur planering ihop med resten av företaget.
  • Så matar du in stora mängder data i affärssystemet.
  • Så kan en utlastningsprocess formas på ett optimalt sätt. 
  • Möjlighet till frågor mot föreläsare från Monitor och även nätverkande med andra Monitoranvändare inom industrin i Skaraborg. 

Föreläsningen kommer att anpassas efter rådande omständigheter kring Covid-19, innehållet kan därmed komma att ändras/justeras löpande.

Deltagarna avgör riktningen för våra Fokusträffar – det är behoven som sätter innehållet. Avslutningsvis kommer alla deltagare på få tycka till om inriktning till nästa Fokusträff med tema affärssystem, våren 2021.

Tid: Onsdagen den 11 november, 13:00 – 15:00 (du kan logga in från 12:50).
Plats: Online, du får en länk på mail strax innan Fokusträffen startar.
Målgrupp: Alla intresserade av att utveckla sin förståelse för affärssystem inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Eventet är kostnadsfritt.


Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova