Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Elektriska motorer, 3 HP

Högskolan i Skövde

Kurser hålls vecka 38-41

Anmäl här
Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde
Elektriska motorer, 3 HP
Högskolan i Skövde
Kurser hålls vecka 38-41

Vill du lära dig hur en elektrisk motor fungerar? Vilka olika typer finns det och vad har de olika typerna för egenskaper? I den här kursen får du lära dig allt från grunden. Högskolan i Skövde ger utbildningen som startar vecka 38, kursen går på halvfart.

Kursen börjar med att repetera grundläggande ellära och därefter går deltagarna igenom hur en likströmsmotor fungerar. I praktiska moment kommer du att träna på de grundläggande principerna och lära dig att mäta upp en motors egenskaper. Kursen fortsätter med att gå igenom växelströmsmotorer som asynkronmotorn och synkronmotorn samt vad som krävs för att styra dessa. Till sist går kommer du få gå igenom hur du bygger en motor och det provas även i labbet. Ett övergripande syfte med kursen är att du ska lära dig att prata med andra om elmotorer.

Efter kursen kommer du kunna
  • Redogöra för grundläggande begrepp, samband och funktioner inom elmotorteknik
  • Redogöra för skillnader mellan olika motortyper
  • Tolka ett datablad på en elmotor för att kunna bestämma elektriska och mekaniska egenskaper
  • Analysera en elmotors parametrar med hjälp av mätinstrument
  • Arbeta metodiskt och tillämpa ett systematiskt arbetssätt

Tid: Startvecka-slutvecka: v.38 – v.41 2020.
Studietakt: 50%
Plats: Webbsänd föreläsning. Boka din plats och få inloggningslänken via mejl samma dag som föreläsningen äger rum.

Boka plats

Sista ansökningsdag är 21 augusti.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A8/8: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Du kan också söka via så kallad reell behörighet, dvs att du under fler år arbetat inom relevant område.

För mer information om kursen, kontakta

Stefan Ericson, Avdelningschef / lektor
E-post:
Telefon: 0500-44 85 09

Öppna PDF om kursen

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova