Projekt | Utbildning

Agilt ledarskap

Online

Torsdagarna 27 maj och 2 juni kl. 9–12

Anmäl här
Agilt ledarskap
Online
Torsdagarna 27 maj och 2 juni kl. 9–12

Vad händer när du befinner dig i ett sammanhang där varken tydliga mål, konkreta handlingsplaner, rutiner eller strategier går att sätta upp? Hur vet du om ni har lyckats med ett projekt när du inte vet vilka mål ni ska sätta upp från början?

I denna kurs får du konkreta verktyg i hur du kan leda mer effektivt med hjälp av agilt ledarskap. Du får bland annat lära dig:
  • skillnaden mellan målstyrd och målsökande projekt och processer.
  • vad som händer när ditt team och du befinner er i de olika känslo-zonerna (komfort-, frustration-, uttråkning- och utveckling) samt
  • hur du kan förbereda dig själv och ditt team för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Projekt som präglas av oförutsägbarhet – mål och handlingsplaner behöver ibland ändras justeras eller till och med tas bort. Detta i sig bidrar till osäkerhet och frustration hos dem som arbetar i projektet. Under senare år har många verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas.
Att kunna leda i osäkerhet

I många fall är det just ledarskapet som behöver förändras för att lyckas komma i mål med många projekt – därför har Drivhuset utvecklat en metod för detta i samarbete med Fil. Dr. Leif Denti från Göteborgs universitet Det är en ledarskapsmetod för okända, innovativa och osäkra projekt. Den bygger på decennier av praktisk erfarenhet, såväl som forskning kring ledarskap, motivation och pedagogik.

Tid: Torsdagarna 27 maj och 2 juni kl. 9–12
Plats: Online.
Målgrupp: Ledare, Chefer, Projektledare, Innovationsledare, Personer inom HR.
Kursen har ett begränsat antal platser på 20 stycken deltagare.

Läs mer och boka plats

Om föreläsarna

Kursen hålls av Mariah ben Salem Dynehäll och Leif Denti
Mariah ben Salem Dynehäll är personen bakom utvecklandet av metoden. Hon har över 20 års erfarenhet av ledarskap, utveckling och innovationsprocesser.

Vid sin sida har hon Leif Denti, filosofie doktor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2013 har sedan dess forskat på förändring och innovation i både privat- och offentlig sektor.


Aktiviteten arrangeras av projektet Kompetens+ som ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner och samverkar med Trygghetsrådet (TRR). Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och är ett samverkansprojekt inom Göteborgsregionens Kompetensnav.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova