Trender inom cirkulär ekonomi 2018

Tobias Jansson, en av Sveriges främsta föreläsare inom cirkulär ekonomi besökte Skövde i slutet på mars för att hålla ett seminarium om framtida möjligheter och trender för hållbarhet och cirkulära flöden.

Tobias inledde föreläsningen med att berätta att så mycket som 68% av Sveriges befolkning inte vet vad cirkulär ekonomi är och att EUs näringsliv kan spara upp till 500 miljarder euro på att jobba med cirkulär ekonomi.

Nedbrytbara flaskor

Det finns många goda exempel på stora svenska företag som jobbar med hållbarhet och cirkularitet. Bland annat nämnde Tobias att Carlsberg i samarbete med EcoXpac har tagit fram en ny flaska som är helt nedbruten efter sju veckor i jorden. Organowood är ett företag i Täby som tillverkar miljöklassat virke som är modifierat med kisel för att bli impregnerat.

68% av Sveriges befolkning vet inte vad cirkulär ekonomi är.

 Tobias Jansson om vår kunskap i cirkulär ekonomi.

Föreläsningen innehöll många tips och konkreta fakta.

Tips för att hålla sig uppdaterad

Tobias lämnade många tips på bland annat rapporter och nätverk som finns att följa för att hålla sig uppdaterad om cirkulär ekonomi och forskning som görs. Till exempel finns en rapport som analyserat Sveriges materielsystem i termer av kronor istället för ton och kubikmeter; vilka material som bör prioriteras för återvinning, och vilka alternativ som finns.

Läs rapporten

Cradle to cradle

Tips på nätverk som jobbar med att utveckla och verkar inspirerande för cirkulär ekonomi är till exempel Cradlenet som jobbar med ”Cradle2Cradle” vilket innebär att istället för att gå ifrån vagga till grav (linjärt) gå från vagga till vagga (cirkulärt) i sitt synsätt på produkter och produktion.

Filmen berättar mer om Cradle2Cradle

Tobias trender för 2018
  • Restflöden och symbioser. Innebär att avfall som ett företag ska göra sig av med och som man tidigare har fått betala för att bli av med nu istället kan bli någon annans resurs.
  • Cirkulära städer. Innebär att analyser görs av flödena i en stad, vilka inflöden som finns till städerna och vad som går ut.
  • Digitalisering som möjliggörare. Vi går mot den fjärde industriella revolutionen där vi kommer att väva samman fysiska, digitala och biologiska teknologier till en avancerad hybrid som kommer att gå långt bortom automation. Tidigare tekniker börjar nu kommunicera med varandra. Additiv tillverkning är till exempel en stor möjliggörare inom cirkulär ekonomi då det istället går att skriva ut bland annat egna reservdelar till sina produkter.
  • Regenerativt jordbruk, går kortfattat ut på att arbeta med naturen i odling och djurhållning. Det kan vara att jobba med plöjningsfria åkrar eller lärkrutor på åkrarna (öppna ytor på åkern där lärkorna kan hitta mat) för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Matproduktion i staden. Det finns teknik för till exempel fiskodling, så kallad akvaponik, där avföringen tas till vara som gödning för växtodling. Teknik med ledbelysning för odling av sallad, örtor och kryddor inomhus har också blivit uppmärksammat.
  • Material som naturen kan hantera. Forskning får idag fram fler och fler material som är marint nedbrytbara, havet klarar alltså av att bryta ned det. Men även nya material som kan ersätta plast tas fram.

Deltagarna var nyfikna efter föreläsningen och stannade kvar för att ställa frågor till Tobias.

Tänk nytt för att bryta linjära mönster

Tobias avslutade med att berätta om att vårt största hinder idag är vår mentala omställning. Vi behöver börja tänka annorlunda för att bryta våra linjära mönster. Men ser vi framåt så tänker nästa generation som tar över annorlunda från början och har lättare att se nya möjligheter i utvecklingen. Ska vi börja någonstans kan vi börja vid de 17 globala miljömål som är uppsatta av världens ledare. Av dessa 17 är nummer 12 den som ligger närmast till hands att börja med; hållbar konsumtion och produktion. Där kan vi alla bidra och påverka på något sätt.

Projekt inom cirkulär ekonomi

Föreläsningen arrangerades av Möbelbruket som är ett av IDCs projekt som drivs med starkt fokus på cirkulär ekonomi. Läs en intervju med Jenny Ekman, projektledare för Möbelbruket, där hon berättar om vikten av att jobba med cirkulär ekonomi.

Jenny berättar mer om cirkulär ekonomi

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min