Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Du som arbetar inom industrin vet att den just nu förändras i grunden. En utveckling som skapar möjligheter – både för företag och medarbetare. Men förändringen innebär också att industrin måste kompetensutvecklas för att hänga med. Forma din framtida yrkesroll med WISER!

Kurserna finns för att det digitala landskapet förändras i allt snabbare takt och behovet av att lära om och lära mer ökar för varje dag. Du kan välja att läsa en eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Utbudet speglar dessutom den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före. WISER handlar mycket om det livslånga lärandet som svar på att världen och marknaden förändras i ett rasande tempo.

Kursformat

Tanken är att du ska kunna kombinera kurserna med arbete utifrån utbildningsform och omfattning. Det innebär att samtliga kurser:

  • Är online
  • Är korta kurser (3 Högskolepoäng)
  • Har en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
  • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).
Kursprogram 2024

WISER består av tolv områden inom vilka kurser erbjuds, det är bland annat business intelligence, robotik, simulering och optimering, big data analytics, AI och människan i produktionen. Så fort en kurs öppnar kommer den vara sökbar på Högskolans hemsida under aktuella kurser.

Under aktuella kurser med start i mars 2024 hittar du bland andra;

Läs mer om Högskolan i Skövdes kurser inom WISER

Viktiga byggstenar i företagens verksamhetsutveckling

Leif Pehrsson, VD på IDC, sitter med i styrelsen för WISER.

Vad tror du om WISERs utveckling och anpassning för den tillverkande industrin?

Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB och styrelsemedlem i WISER.

Min bild är att WISER i stort motsvarar förväntningarna och erbjuder stora möjligheter, flera av våra delägarföretag har deltagit och är nöjda med kurserna. Vi vet att företag i närregionen kan uppleva utmaningar i att möta de krav som kommer med den industriella utvecklingen då den kräver ny kompetens. I de fallen är dessa flexibla kurser en riktigt bra möjlighet att kompetensutveckla medarbetare över tid, säger Leif och fortsätter berätta om den utveckling som krävs.

—  För fortsatt utveckling tror jag att det är viktigt att använda och komplettera Högskolan i Skövdes styrkeområden för att stärka de områden där det sker en snabb utveckling och där samhället ställer högre krav på företag. Till exempel hur digitalisering kan accelerera ett företags miljöarbete eller produkt- och produktionsutveckling. I och med att kurserna är specifikt anpassade till industrins behov är det lättare för medarbetarna i företagen att koppla utbildning via WISER direkt till sitt arbete jämfört med vanliga högskolekurser.

Läs om när medarbetare från Cejn nyttjade WISERs kurs om Cobot-implementering

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Information | Tips från IDC

Möjligheterna med Livet i Skaraborg

Livet i Skaraborg är ett koncept som är startat i syfte att attrahera kompetenser att flytta hit för att arbeta…

11 oktober, 2023 — Lästid 5 min

Information | Tips från IDC

Hållbarhetscheckar för omställning till cirkulär affärsmodell

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning. Företag kan…

20 november, 2023 — Lästid 2 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Valideringsvoucher – få upp till 70% i regionalt företagsstöd

Nu kan små och medelstora företag (SME-företag) inom industri-, bygg– och städbranscherna i Västra Götalandsregionen delta i pilotprojektet Valideringsvoucher. Ansök…

7 december, 2023 — Lästid 1 min