Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Du som arbetar inom industrin vet att den just nu förändras i grunden. En utveckling som skapar möjligheter – både för företag och medarbetare. Men förändringen innebär också att industrin måste kompetensutvecklas för att hänga med. Forma din framtida yrkesroll med WISER!

Kurserna finns för att det digitala landskapet förändras i allt snabbare takt och behovet av att lära om och lära mer ökar för varje dag. Du kan välja att läsa en eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Utbudet speglar dessutom den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före.

Kursformat

Tanken är att du ska kunna kombinera kurserna med arbete utifrån utbildningsform och omfattning. Det innebär att samtliga kurser:

  • Är online
  • Är korta kurser (3 Högskolepoäng)
  • Har en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
  • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).
Kursprogram 2023

WISER består av tolv områden inom vilka kurser erbjuds, det är bland annat business intelligence, robotik, simulering och optimering, big data analytics, AI och människan i produktionen. Så fort en kurs öppnar kommer den vara sökbar på Högskolans hemsida under aktuella kurser.

Under aktuella kurser för 2023 hittar du bland andra;

Läs mer om Högskolan i Skövdes kurser inom WISER

Viktiga byggstenar i företagens verksamhetsutveckling

Leif Pehrsson, VD på IDC, sitter med i styrelsen för WISER.

Vad tror du om WISERs utveckling och anpassning för den tillverkande industrin?

Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB och styrelsemedlem i WISER.

—  Min bild är att WISER i stort motsvarar förväntningarna och erbjuder stora möjligheter. Det kan vara en utmaning i närregionen att företag (och medarbetare) inte känner att de har mognadsgraden att vara med, eller i vissa fall inte själva inser att de kan vara med även när de har helt rätt förutsättningar, säger Leif och fortsätter berätta om den utveckling som krävs.

—  För fortsatt utveckling tror jag att det är viktigt att använda och komplettera Högskolan i Skövdes styrkeområden för att stärka de områden där det sker en snabb utveckling och där samhället ställer högre krav på företag. Till exempel hur digitalisering kan accelerera ett företags miljöarbete eller produkt- och produktionsutveckling. I och med att kurserna är specifikt anpassade till industrins behov är det lättare för medarbetarna i företagen att koppla utbildning via WISER direkt till sitt arbete jämfört med vanliga högskolekurser.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Smarta AR-glasögon ger en mer flexibel produktion

Teknikutvecklingen går fort framåt, men våra förväntningar på den går framåt ännu snabbare. Inom industrin är det extra tydligt, d…

13 september, 2022 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om Innovativa Impact Startups

Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala…

30 maj, 2022 — Lästid 1 min

Projekt | Tips från IDC

IDC tipsar: FoU-kort 2023

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder genom FoU-kort stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och…

16 januari, 2023 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om automationscheck

Är du del i ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkningen mot högre grad av automatisering eller…

23 januari, 2023 — Lästid 1 min