Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Du som arbetar inom industrin vet att den just nu förändras i grunden. En utveckling som skapar möjligheter – både för företag och medarbetare. Men förändringen innebär också att industrin måste kompetensutvecklas för att hänga med. Forma din framtida yrkesroll med WISER!

Kurserna finns för att det digitala landskapet förändras i allt snabbare takt och behovet av att lära om och lära mer ökar för varje dag. Du kan välja att läsa en eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Utbudet speglar dessutom den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före. WISER handlar mycket om det livslånga lärandet som svar på att världen och marknaden förändras i ett rasande tempo.

Kursformat

Tanken är att du ska kunna kombinera kurserna med arbete utifrån utbildningsform och omfattning. Det innebär att samtliga kurser:

  • Är online
  • Är korta kurser (3 Högskolepoäng)
  • Har en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
  • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).
Kursprogram 2024

WISER består av tolv områden inom vilka kurser erbjuds, det är bland annat business intelligence, robotik, simulering och optimering, big data analytics, AI och människan i produktionen. Så fort en kurs öppnar kommer den vara sökbar på Högskolans hemsida under aktuella kurser.

Under aktuella kurser med start i mars 2024 hittar du bland andra;

Läs mer om Högskolan i Skövdes kurser inom WISER

Viktiga byggstenar i företagens verksamhetsutveckling

Leif Pehrsson, VD på IDC, sitter med i styrelsen för WISER.

Vad tror du om WISERs utveckling och anpassning för den tillverkande industrin?

Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB och styrelsemedlem i WISER.

Min bild är att WISER i stort motsvarar förväntningarna och erbjuder stora möjligheter, flera av våra delägarföretag har deltagit och är nöjda med kurserna. Vi vet att företag i närregionen kan uppleva utmaningar i att möta de krav som kommer med den industriella utvecklingen då den kräver ny kompetens. I de fallen är dessa flexibla kurser en riktigt bra möjlighet att kompetensutveckla medarbetare över tid, säger Leif och fortsätter berätta om den utveckling som krävs.

—  För fortsatt utveckling tror jag att det är viktigt att använda och komplettera Högskolan i Skövdes styrkeområden för att stärka de områden där det sker en snabb utveckling och där samhället ställer högre krav på företag. Till exempel hur digitalisering kan accelerera ett företags miljöarbete eller produkt- och produktionsutveckling. I och med att kurserna är specifikt anpassade till industrins behov är det lättare för medarbetarna i företagen att koppla utbildning via WISER direkt till sitt arbete jämfört med vanliga högskolekurser.

Läs om när medarbetare från Cejn nyttjade WISERs kurs om Cobot-implementering

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min