Ansök om stöd för klimatfokuserad standardisering

Nu öppnar Vinnova en ny utlysning där det går att söka resurser för utveckling av standarder som bidrar till klimatnytta inom fossilfritt stål och laddinfrastruktur för elektrifiering av transportsektorn.

Erbjudandet riktar sig till aktörer med konkreta idéer för hur standardisering inom utpekade områden kan bidra till att Sverige deltar i och driver utvecklingen av internationella standarder. På så vis skapas förutsättningar för innovationer som kan snabba på omställningen och öka svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Vad kan du söka för?

Utredningar av vilken typ av standarder som behövs och hur de bör utformas inom något av innovationsområdena fossilfritt stål och laddinfrastruktur för elektrifiering av transportsektorn med fokus på laddstolpar och laddstationer.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till att utveckla standarder som ger förutsättningar för svensk innovation, klimatnytta och konkurrenskraft.

Hur mycket kan du söka?

Du kan söka upp till 1 miljon kronor i bidrag per projekt. Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum
 • 25 januari – Öppnar ansökan
 • 8 mars – Sista ansökningsdag
 • 28 mars – Beslut meddelas
 • 29 mars – Projekt får starta
 • 15 april – Projekt får starta senast
 • 15 december 2022 – Projekt ska avslutas senast

Läs mer och ansök


Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med utlysningen är att bidra till att Sverige blir drivande i europeiskt och internationellt standardiseringsarbete och på så sätt bereder väg för att gröna innovationer ska utvecklas, implementeras och exporteras med målet att skynda på omställningen och öka svensk näringslivs konkurrenskraft. Projekt som finansieras i den här utlysningen ska utreda vilken typ standarder som behövs och hur de bör utformas för att främja innovation och konkurrenskraft inom något av de utvalda innovationsområdena.

Resultatmål

De projekt som finansieras förväntas uppfylla nedanstående resultatmål:

 • Ökad kunskap om hinder och möjligheter i syfte att bidra till standardisering som driver på den gröna omställningen inom ett av de två utpekade innovationsområdena.
 • Utvecklat en plan som redogör för hur det är praktiskt möjligt att utveckla konkurrenskraftiga standarder i linje med utlysningens syfte.
 • Omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar för projektets resultat i en nationell såväl som internationell kontext.
  Projekten ska adressera problem eller frågeställningar som har ett industriellt intresse och som är relevant för fler än den sökande organisationen.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Smarta AR-glasögon ger en mer flexibel produktion

Teknikutvecklingen går fort framåt, men våra förväntningar på den går framåt ännu snabbare. Inom industrin är det extra tydligt, d…

13 september, 2022 — Lästid 3 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

23 juni, 2022 — Lästid 2 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering…

20 maj, 2022 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om Innovativa Impact Startups

Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala…

30 maj, 2022 — Lästid 1 min