Produktutvecklingsnätverk

Nätverket riktar sig till både små, medelstora och stora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbetssätt och få erfarenhetsutbyte eller trendspaning.

Syftet med nätverket är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Tematiska träffar för att titta på olika metoder eller trender inom hållbar produktutveckling, teknik eller material varvas med  studiebesök hos  deltagande företag eller i andra spännande verksamheter.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer eller bli del av nätverket!