Workshopen arrangeras av RISE

IDC tipsar

Workshop om dammexplosioner

RISE, Brinellgatan 4, Borås

Måndag 4 mars, 11:30 - tisdag 5 mars, 13:00

Anmäl här
Workshopen arrangeras av RISE
Workshop om dammexplosioner
RISE, Brinellgatan 4, Borås
Måndag 4 mars, 11:30 - tisdag 5 mars, 13:00

Den 4 – 5 mars arrangerar RISE i Borås en workshop med diskussioner kring risken för dammexplosioner inom fastbränsleindustrin samt träbearbetande industrier med fokus på fallstudier, erfarenheter från inträffade incidenter och praktiska demonstrationer.

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga explosioner i verksamheten, ändå inträffar det uppskattningsvis minst en dammexplosion i veckan i Sverige.

Föreläsning, demonstrationer och workshop

Under två halvdagar (lunch till lunch) med föreläsningar och workshops kommer dammexplosioner att diskuteras. Flera fall från verkliga incidenter kommer att presenteras. RISE kommer utföra demonstrationer i sitt brandlaboratorium samt informera om de provningar som kan utföras för att fastställa explosionsparametrar. Sammankomsten fokuserar på kunskapsöverföring och är även ett utmärkt tillfälle att nätverka med folk i branschen.

Målgrupp

Fastbränsleindustri, träbearbetande industri.

Avgift

3200 kronor exklusive moms. I workshopen ingår lunch båda dagarna samt en middag på ankomstkvällen. Logi ingår ej.

Läs mer och anmälan

Vid frågor kontakta


Program den 4 mars

11.30 – Introduktion, presentation av deltagare
12.30Lunch
13.30 – Vilka är de primära riskerna med trädamm?
14.30 – Vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder kan man göra?
15:00Fika
15.30 – Brand och explosion i elevator/silo. Incident hos Göteborg Energi 2017 – Kort introduktion
15:45 – Hur gör man för att testa risken för en dammexplosion hos ett specifikt damm?
16.15 – Introduktion till Miniseminarier

Förflyttning till brandlaboratoriet

17.00 – Demonstration av utrustning för karaktärisering av damm samt och demonstration av en dammexplosion i lite större skala
18.00 – 18:45 – Miniseminarier, diskussioner i mindre grupper
19.00 Middag

Program den 5 mars

08.30 – Kommentarer, reflektioner från Dag 1
08.50 – Miniseminarier, fortsatt arbete från dag 1
09.30 – Redovisning från grupperna, pass 1
10.00Fika
10.30 – Redovisning från grupperna, pass 2
11.30 – Vilka lärdomar kan vi dra utifrån gårdagen och miniseminarierna?
12.00 – Göteborg Energi 2017 – Vad visade brandorsaksutredningen?
12.30 – Avslutande diskussion
13.00 Lunch

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova