Nätverk

Workshop inom agil produktionsutveckling

Eventet är fullbokat

Tisdagen den 18 februari, 9:00-15:00

Workshop inom agil produktionsutveckling
Eventet är fullbokat
Tisdagen den 18 februari, 9:00-15:00

Många företag har börjat använda agil projektmetodik, med sitt ursprung inom mjukvaruutveckling. Tillsammans med Jönköpings universitet bjuder ASSAR och PT Nätverk in till en heldags workshop där vi kommer att gå igenom hur agil projektmetodik på bästa sätt tas tillvara för projekt inom produktionsutveckling.

Workshopen är en introduktion inom agil produktionsutveckling med syfte att inspirera och ge deltagare en bra start med vägledning som sedan kan tas vidare in i respektive företag. Under dagen kommer vi utforska hur agil projektmetodik kan användas för projekt inom produktionsutveckling.

Nå dina projektmål

Många företag har idag en mycket omfattande projektverksamhet, men ibland svårt att bli klara med projekt i tid, hålla projektbudgetar och nå de uppsatta projektmålen. Denna dag kommer ge kompetens som ökar möjligheten att jobba mer fokuserat och öka möjligheterna att nå projektmålen.

Tid: Tisdagen den 18 februari, 9:00-15:00
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Alla intresserade av agil produktionsutveckling och ledning/styrning inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Dagen är kostnadsfri.

Program för dagen
 • 09:15-09:30 Kaffe
 • 09:30-10:15 Introduktion agil projektmetodik
 • 10:15-10:45 Start av projekt och övning ”självskattning nuläge”
 • 10:45-11:00 Kaffe
 • 11:00-12:00 Agil planering och organisation

Lunch

 • 12:45-13:30 Övning och planering
 • 13:30-13:45 Genomgång och diskussion av övning
 • 13:45-14:30 Metoder, verktyg som stödjer agilt genomförande
 • 14:30-15:00 Kaffe, diskussion och frågor

Vi bjuder på fika och lunch. Eventet är fullbokat!


Workshopen hålls av PT Nätverk och projektet ASSAR som drivs av IDC West Sweden AB och är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde Kommun, i samarbete med Jönköpings universitet. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om workshopen.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen