Workshopen arrangeras av ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde

Nätverk

Workshop: Inkludering i praktiken

Online

Onsdagen den 4 november, kl. 9:00-12:00

Workshopen arrangeras av ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde
Workshop: Inkludering i praktiken
Online
Onsdagen den 4 november, kl. 9:00-12:00

Hur påverkar egentligen föreställningen om kön en organisation och dess medarbetare och vilka förutsättningar krävs för förändring? Det här är en workshop för dig som vill förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

Tid: Onsdagen den 4 november, kl. 09.00 – 12.00.
Plats: Online

Inkludering i praktiken

Workshopen kommer behandla begrepp och drivkrafter kopplat till jämställdhet, diskussioner om det ”normala” – för vem är det ”normala” normalt? Vi kommer att utmana föreställningar och gå igenom mönster, förhållningssätt och symboler kopplat till arbetsplatskultur.

Syftet med workshopen är att skapa en bas för att kunna identifiera hur föreställningar om kön – i kombination med etnicitet, ålder, trosuppfattning, funktionsvariationer och sexualitet – påverkar en organisation och dess medarbetare, samt vilka förutsättningar som krävs för förändring.

Workshopen består av teoriavsnitt, baserade på forskning och empiri, som varvas med korta praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper för att skapa förankring i vardagsvillkoren. Workshopen ska skapa förutsättningar för att arbeta normkritiskt och fokusera på jämställdhet som en fråga för alla kvinnor, män och individer som definierar sin könsidentitet på annat sätt, med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter.

Innehåll
  • Jämställdhet – begrepp och drivkrafter för jämställdhetsarbete
  • Vem ska bryta mönster?
  • Jämställdhet som process
  • Arbetsplatskultur
  • Reaktioner på aktivt jämställdhetsarbete/motstånd

Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova