Webbinariet arrangeras av Tekniska Högskolan i Jönköping

IDC tipsar

Webbinar för metall- och polymerindustrin

Online

Torsdagen den 25 februari, kl. 10:00-11:30

Anmäl här
Webbinariet arrangeras av Tekniska Högskolan i Jönköping
Webbinar för metall- och polymerindustrin
Online
Torsdagen den 25 februari, kl. 10:00-11:30

Vet du hur man väljer den bästa ugnen och beräknar laddningen för en optimal järnsmältningsprocess? Tekniska Högskolan i Jönköping bjuder in till webbinar om järnmetaller – järnsmältningsprocesser och slaggbildning.

Tid: Torsdagen den 25 februari
Plats: Online
Målgrupp: Gjutproducenter och personer som är involverade i smältprocessen. Slutanvändare av komponenter i järnmetaller. Alla med intresse för att smälta järnmetaller.

För att först ha en slutgjutning är det nödvändigt att ha en smält metall. För detta ändamål används smältugnarna. I detta webinar diskuterar vi de olika typerna av ugnar som används för smältning av gjutjärn och stål.

Samtidigt kommer vi att diskutera om avgiftsberäkningen. När vi diskuterar detta når vi till en av de frågor som du kanske har: Varför materialval är avgörande inte bara när det gäller fysiska och mekaniska egenskaper utan också hur ett givet material interagerar med designparametrarna? Talare är Vasile Lucian Diaconu och industripartner Johan Ekengård från Effee Induction och Rutger Gyllenram från Kobolde & Partner är gästtalare på smältprocesser / ugnar, krav för att uppnå bra laddningsmaterial och slaggbildningsmekanismer.

Efter att ha gått på detta webinar får du veta mer om: 
  • Olika typer av smältprocesser / ugnar
  • De viktigaste kraven för att uppnå ett bra laddningsmaterial
  • Relaterade forsknings- och utvecklingsaktiviteter vid JTH.

Anmäl dig här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova