IDC tipsar

Västsvenska EU-konferensen på ASSAR

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Torsdag och fredag, 21-22 september

Anmäl här
Västsvenska EU-konferensen på ASSAR
ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Torsdag och fredag, 21-22 september

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige, där vi fokuserar på det europeiska perspektivet.

Årets tema är grön och digital omställning med fokus på den gröna samhällsomvandlingen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån. Du kommer få ta del av exempel på lyckade EU-projekt och en ökad förståelse för EU-frågor genom relevanta utställare och talare från alla nivåer. Framför allt kommer du få ett stärkt nätverk med fler som är intresserade av internationella frågor.

Tid: Torsdag och fredag, 21-22 september
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige
Läs mer här: Västsvenska EU-konferensen (skaraborg.se)

Boka din plats

Västsvenska EU-konferensen har anordnats årligen sedan 2002 som en mötesplats för regional- och lokal utveckling i Västsverige ur ett EU-perspektiv.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommun, landsting eller region, företrädare av intresseorganisationer, akademi, företagare och andra med intresse för EU och aktuella EU-frågor.

Arrangörer är Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen och lokala medarrangörer – kommuner.

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova