Arrangeras av Kompetensnavet

Värdegrund & arbetsplatskultur

Best Western Jula Hotell & Konferens Hotel, Fritidsgatan 4, Skara

Torsdagen den 12 oktober, 8:00-16:00

Anmäl här
Arrangeras av Kompetensnavet
Värdegrund & arbetsplatskultur
Best Western Jula Hotell & Konferens Hotel, Fritidsgatan 4, Skara
Torsdagen den 12 oktober, 8:00-16:00

Programträff tre för Kompetensnavets GRUPP 3, team GUL.

Projektet Kompetensnavet hjälper er att framtidssäkra kompetensen hos kvinnor och män med olika bakgrund i ert företag. Syftet är att utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Syfte

 • Öka kunskapen kring värdegrundsarbete.
 • Förstå kopplingen mellan värdegrundsarbete och lönsamhet.
 • Skapa rätt förutsättningar för ett hållbart förändringsarbete.
 • Skapa förutsättningar för att öka förändringsviljan hos medarbetarna.
 • Skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete enligt diskrimineringslagen.

Inskrivning från 08:30 med enklare frukost. 09:00 startar vi dagens program.


Förberedande uppgift

Tidsåtgång: ca 1 timma
Deltagare: Partsammansatt grupp
Uppgift: Diskutera:

 • Om en dokumenterad värdegrund finns, diskutera hur den är skapad och hur den efterlevs.
 • Vi har fört ett resonemang kring värdegrundsarbete och hur ett arbete med värdegrunden påverkar oss.

Vi behöver ha er anmälan senast 25 september.

Gå till anmälan

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova