Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

Utbildning: Batteriteknik G1N

Campus, Högskolan i Skövde

Hösten 2023, start 11 oktober

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Utbildning: Batteriteknik G1N
Campus, Högskolan i Skövde
Hösten 2023, start 11 oktober

Kurs, Grundnivå, 3 hp, FY132G

Vill du veta hur ett batteri fungerar? Vilka olika sorter finns det och vad har varje sort för egenskaper?

I den här kursen får du lära dig allt från grunden. Vi börjar med att repetera grundläggande ellära och kemi och därefter går vi igenom hur ett enkelt batteri fungerar. I praktiska moment tränar vi på både hantering av batterier samt hur vi kan mäta upp ett batteris karakteristik. Detta görs på mindre farliga batterier till att börja med innan vi går vidare till de kraftfullare litiumjon batterier som sitter i de flesta fordon. Kursen behandlar även batteriladdning och bränsleceller. Ett övergripande syfte med kursen är att du ska kunna prata med andra om batterier på ett tekniskt korrekt sätt.

ur man bygger upp batteripack med flera celler. Under kursen kommer du att lära dig om de teoretiska principerna och de elektriska och kemiska sambanden som gör att batterier fungerar. Vi behandlar också flera typer av batterier med särskilt fokus på batterier som används för elektriska fordon. Förutom den tekniska aspekten av batterier, går vi också igenom säkerhetsfrågor som rör hantering och återvinning av batterier.

Passa på att utveckla din kompetens inom batteriteknik för elektriska fordon. Det är ett enkelt sätt att framtidssäkra din kompetens.

Höst 2023

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
Pågår: 11 oktober 2023 – 5 november 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Anmälan: öppen, sista dag för anmälan är 3 oktober 2023

Undervisningen bedrivs på svenska och vissa engelska inslag kan förekomma. Du får ett kompediematerial inom batteriteknik att använda som kurslitteratur. Vi kommer även använda boken ”Batteries for Electric Vehicles” (Helena Berg, 2015) som referenslitteratur. Kursen examineras med en inlämningsuppgift som består dels av teoretiska uppgifter och dels av det man gör under laborationerna. Kursen tillhör ämnet fysik.

EFTER AVSLUTAD KURS KAN DU:

■ Redogöra för funktionen av en elektrokemisk cell,

■ Beskriva batterier och batteripacks elektriska egenskaper,

■ Redogöra för skillnader mellan olika batterityper,

■ Redogöra för olika risker med användning och hantering av batterier,

■ Analysera ett batteri med hjälp av elektriska mätinstrument.

■ Reflektera över hållbarhet relaterat till användningen av batterier till fordon.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Kursen riktar sig till dig som vill få en grundläggande kunskap om batteriteknik så att du kan prata med andra om principer, för- och nackdelar med olika batterityper samt tillverkningsmetoder.

Mer information och anmälan

Observera att ett konto behöver skapas Logga in – Antagning.se, verifieringskod skickas per post och knappas in på antagning.se för att slutföra skapande av konto. Därefter går det att ansöka till kursen. Efter att man är antagen måste platsen accepteras för att inte gå till nästa sökande. IDC kan guida er i denna process om så önskas. Ansökan öppnas i augusti och innan dess behöver ett konto vara på plats. Vi rekommenderar därför att så snart som möjligt skapa ett konto.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Vill du ha hjälp med behörighetsbedömning från produktion/teknik/tillverkning?

Vi på IDC hjälper gärna dig från den tillverkande industrin i Skaraborg i fråga om behörighetsbedömning och har en dialog med antagningsenheten på Högskolan i Skövde. Fyll i detta formulär så återkopplar vi till dig inom kort.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova