Nätverk

Uppstart | Nätverk för hållbarhet & cirkularitet

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Fredag 12 april, 08:30-11:00

Anmäl här
Uppstart | Nätverk för hållbarhet & cirkularitet
ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Fredag 12 april, 08:30-11:00

Välkommen till en öppen workshop där vi samlas för att utforska behovet av ett hållbarhetsnätverk för  teknik- och industriföretag i Skaraborg.

Hållbarhet och cirkularitet är grunden för långsiktig, ansvarsfull och lönsam tillväxt och ett sätt att jobba med ekologisk hållbarhet och minska klimatpåverkan. Fler och fler företag utvecklar sitt hållbarhetsarbete och vår ambition är att erbjuda ett nätverk där personer som på olika sätt jobbar med hållbarhet och cirkularitet kan mötas och utbyta erfarenheter, lärdomar och utvecklas inom området.

Karin Karedal, CSR Västsverige

Föreläsning om strategiskt hållbarhetsarbete
Vi startar i en öppen workshop dit vi bjudit in Karin Karedal projektledare, CSR Västsverige. Hon kommer att prata om strategiskt hållbarhetsarbete och vad det faktiskt innebär. Du kommer att få svar på frågor som;

  • Vad som är på gång just nu inom hållbarhet
  • Vilka de mest grundläggande kunskaperna är och vart mer kunskap finns att hämta
  • Hur du kan arbeta med hållbarhet i fråga om allt från de globala målen till ansvarsfrågan

Vi kommer fortsatt att diskutera hållbarhetsansvar och vad rollen kan innebära, samt lyssna till CSRs erfarenhet av nätverkande kopplat till hållbarhetsarbete. Vi kommer även att lyssna in behov och önskemål från deltagare på plats kring hur ett nätverk bör se ut och fungera och utifrån det sätta ramarna för fortsatt arbete.

Tid: Fredag 12 april, 08:30-11:00
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Den här uppstartsträffen är för dig som på något sätt har hållbarhet som ansvar eller uppdrag i din verksamhet, exempelvis  hållbarhetskoordinator eller hållbarhetsansvarig. Eller för dig som är företagsledare och ser ett behov av att utveckla en sådan roll i din verksamhet. Vi riktar oss till dig som är verksam i något av Skaraborgs teknik- och industriföretag.

Boka din plats

Om CSR Västsverige

CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008. Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som antas av föreningens styrelse.


Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna eller Susanne om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova