Nätverksträffen arrangeras av ASSAR

Nätverk

Träff med Robotnätverket

ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde

Onsdagen den 20 februari, 14:00 - 16:00

Anmäl här
Nätverksträffen arrangeras av ASSAR
Träff med Robotnätverket
ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde
Onsdagen den 20 februari, 14:00 - 16:00

Den 20 februari är det dags för nästa träff med ASSARs robotnätverk. Temat för träffen är Robot Awareness med bland annat en presentation av forskningsprojektet Symbiotic med fokus på människa-robotsamarbete, automation och ergonomi.

Innehåll nätverksträff

  • Eric Billing, forskare vid Högskolan i Skövde: Hur skapar vi verkligt samarbete med robotar? Vad händer när vi plockat bort säkerhetslösningar och staket?
  • Jessica Lindblom, forskare vid Högskolan i Skövde: Hur kan vi utvärdera tillit och säkerhet av våra robotar? samt presentation av det nya magister/master inom Human-Robot Interaction, världsunikt och enda i sitt slag.

Om nätverket

Det här nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena och har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar kommer varvas med seminarium och workshops, vissa aktiviteter kommer samköras med andra aktörer. Målgrupp för nätverket är i första hand teknik och tillverkningsföretag i Skaraborg.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer om Robotnätverket

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova