Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR inom ramen för Produktion 2030

Workshop

Teknikworkshop: Tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller

Online

Torsdagen den 10 februari, kl. 9:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR inom ramen för Produktion 2030
Teknikworkshop: Tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller
Online
Torsdagen den 10 februari, kl. 9:00-12:00

Har du framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både när det gäller utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs en förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär.

Tid: Torsdagen den 10 februari, kl 9:00-12:00
Plats: Online
Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag. Sista anmälningsdag är 3 februari.
OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man som företag kan närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag. Du får också insyn i hur andra företag hanterar sina olika produktionsutmaningar

Kunskap för tjänstebaserade affärsmodeller

I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknik krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt när det gäller underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Under teknikworkshopen kommer erfarenheter presenteras. Bland annat från forskniksprojektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri genomfört inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Workshopledare

Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova