Arrangeras av IUC Väst i samverkan med andra

IDC tipsar

Teknikworkshop - Produktionsinnovation

Online, via Zoom

Fredagen den 13 november, 09:00-11:30

Anmäl här
Arrangeras av IUC Väst i samverkan med andra
Teknikworkshop - Produktionsinnovation
Online, via Zoom
Fredagen den 13 november, 09:00-11:30

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.

Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Varför jag?
Har ni framtidssäkrat er produktion? Nyttjar ni medarbetarnas kreativitet och kompetens till fullo? Har ni innovationsberedskap som kan omvandla störningar till lönsamma möjligheter?

Vad är innovation?
Innovation, till skillnad från idéer och uppfinningar (inventions), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad får jag med mig?
Nya perspektiv på innovationsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar samt diskutera med representanter från andra företag.

Praktisk information

Målgrupp: Produktion, ledning, strategi

Agenda
09.00 Incheckning
09.15 Välkomna och presentationsrunda
09.15 Workshop

  • Introduktion av workshop
  • Presentation av deltagare och några Menti-frågor
  • Produktionsinnovation med aktivt deltagande och industriella exempel

09.40 PAUS
09.50 Gruppdiskussion: Era exempel på produktionsinnovation
10.10 Gruppdiskussion: Vad främjar produktionsinnovation hos er?
10.30 Gruppdiskussion: Förbättringspotential
10.50 PAUS
11.00 Summering och reflektioner
11.30 Avslut

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr.

Läs mer om eventet på www.iucvast.se

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova