Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med IDC

Workshop

Teknikworkshop: Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt

Online

Fredagen den 23 september, kl. 09:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med IDC
Teknikworkshop: Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt
Online
Fredagen den 23 september, kl. 09:00-12:00

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför idag. I denna teknikworkshop får du kunskap om produktionsinnovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder.

Tid: Fredagen den 23 september, kl. 09.00-12.00.
Plats: Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen.

Boka din plats

Workshoppen passar dig som är företagsledare eller jobbar med produktionsvägledning. OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Workshoppen baseras på forskningsprojektet Produktionsinnovation

Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Teknikworkshoppen baseras på det strategiska forskningsprojektet Produktionsinnovation inom Produktion2030. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation och nytänkande i produktion.

Inbjudan som PDF

Workshopledare

Professor Anna Öhrwall Rönnbäck och biträdande lektor Lisa Larsson samt doktoranderna Mattias Hedman och Hossein Rahnama. 


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Fler utbildningar & event
12 jun

Projekt | Seminarium | Workshop

3D-printning och additiv tillverkning

Onsdag 12 juni, 8:30-16 (dropin och incheckning från 8.00)

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

5 jun

Projekt

Yrkestrainee Skaraborg bjuder in

Onsdag 5 juni, 11:30–13:00

Västsvenska Handelskammaren, Varnhemsgatan 16A, Skövde

26 jun

Projekt | Workshop

Workshop | Hitta framtidens möjligheter med batteriteknik

Onsdag 26 juni, 09.30-12.00

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

28 maj

Seminarium

Årsstämma IDC West Sweden

Tisdag 28 maj, 12:00 - 17:00

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova