Arrangeras av Skilll, IUC Väst, IUC Dalarna och RISE inom ramen för Produktion2030

IDC tipsar

Teknikworkshop: Karakuri IoT

Online

Tisdagen den 2 mars, kl. 9:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av Skilll, IUC Väst, IUC Dalarna och RISE inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: Karakuri IoT
Online
Tisdagen den 2 mars, kl. 9:00-12:00

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Tid: Tisdagen den 2 mars kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 23 februari.

Boka din plats

Identifiera möjligheter, testa och validera

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Testa tillsammans med andra – hur kan du dra nytta av Karakuri IoT?
Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

AGENDA
09.00 Incheckning
09.05 Välkomna, introduktion samt presentationsrunda

  • Del 1: Karakuri – IoT Bakgrund Karakuri, Utveckling och exempel Karakuri – IoT’
  • Del 2: Exempel workshop Karakuri IoT
    3 stegs workshop via Zoom
  • Del 3: Diskussion och vidare steg

11.45 Summering, nästa steg, utvärdering
12.00 Slut


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova