Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med IDC

Workshop

Teknikworkshop: Digitalisera era värdekedjor

Online

Torsdagen den 1 september, kl 09:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med IDC
Teknikworkshop: Digitalisera era värdekedjor
Online
Torsdagen den 1 september, kl 09:00-12:00

TorsdagenDigitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa värde. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen ditt företag? Välkommen till Teknikworkshop!

Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om hur digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjor. Du får lära dig mer om ”Reseguiden för industriell digitalisering” – ett strukturerat arbetssätt för företag som vill påskynda sin digitaliseringsresa, framtaget inom projektet Digitala Stambanan. Du får även chans att knyta kontakt med forskare, nätverka och diskutera med andra företag. Workshoppen blir en ledstång i din fortsatta digitala resa.

När: Torsdagen den 1 september kl. 09:00 – 12:00.
Var: Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen.
Anmälan: Senast 30 augusti 2022. Begränsat antal platser.

Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Anmäl dig här

Bygg kunskap kring digitalisering

Genom digitalisering kan information delas mycket mer effektivt, både inom och mellan företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa effektivare processer med bättre resursutnyttjande och skapa nya värden för framtida konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion.

Varje företag är dock unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns sällan hyllfärdiga lösningar. För att hänga med i utvecklingen är det kritiskt att komma i gång nu och börja bygga kunskap kring digitalisering.

Inbjudan som PDF

Workshopledare

Martin Friis och Magnus Mörstam: Teknikföretagen, Produktion2030. 


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova