Seminariet arrangeras av Gröna möten, ASSAR och SmartAgri.

Projekt | Seminarium

Seminarium: Det fossilfria lantbruket

Online

Tisdagen den 15 juni, kl. 10:00-12:00

Seminariet arrangeras av Gröna möten, ASSAR och SmartAgri.
Seminarium: Det fossilfria lantbruket
Online
Tisdagen den 15 juni, kl. 10:00-12:00

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende lantbruk är avgörande för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan bidra till positiva effekter för jobb och sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet. Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

Tid: Tisdagen den 15 juni, kl. 10-12
Plats: Helt online
Målgrupp: som är intresserad av det fossilfria lantbruket, vad RISE kan erbjuda samt vad som händer inom elektrifiering inom ramen för ASSAR i Skövde där forskning och utveckling pågår.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Bakgrund

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är särskild utredare till regeringen i dessa frågor och presenterar den utredning som tagits fram till regeringen med syfte att främja:

 • övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket
 • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel
 • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner
 • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.
På programmet
 • Fossiloberoende jordbruk – inför överlämnandet av utredningen (Helena Jonsson)
 • ASSAR Industrial Innovation Arena: Vad händer inom elektrifiering, presentation av pågående satsningar, hur ser framtiden ut och  presenterar delar av elektrifieringslabbet på ASSAR (Leif Pehrsson och Lars Tööj)
 • RISE: Det fossilfria lantbruket (Jonas Engström/Ola Pettersson)
Moderator

Carolina Green, Science Park Skövde

Kontakt

Tobias Björck, , 0500 – 50 25 14
Jens Juul, Processledare SmartAgri, , Tfn: 0761 – 07 81 72


Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. ASSAR är ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova