Arrangeras av ASSAR Industrial Innovation Arena

Inspiration | Projekt

Produktionsinnovationsdagen 2020

ASSAR Industrial Innovation Arena och online

Onsdagen den 25 november, kl. 8:00-13:00

Anmäl här
Arrangeras av ASSAR Industrial Innovation Arena
Produktionsinnovationsdagen 2020
ASSAR Industrial Innovation Arena och online
Onsdagen den 25 november, kl. 8:00-13:00

Produktionsinnovationsdagen 2020 är ett matchmakingevent mellan regionens tillverkningsindustri, teknikföretag och ​Högskolan i Skövde som arrangeras av ASSAR. Målet är att hitta lösningar på industriföretagens utmaningar och satsningar 2021.

Tid: Onsdagen den 25 november, kl 8:00-13:00. Vi bjuder på fika och lunch.
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde + online
Målgrupp: Tillverkningsindustri, teknikföretag och forskare på Högskolan i Skövde

Industriföretagens utmaningar och satsningar 2021

Den här dagen bottnar i behoven, det vill säga industriföretagens utmaningar och satsningar inför 2021.​ Vi utgår från de områden företagen vill veta mer om, och kan erbjuda lösningar inom, inför 2021.​ Det är en dag som ger dig möjlighet att knyta kontakter och ​starta direkt samverkan. Volvo GTO globalt kommer att vara en betydande del av dagen och dela med sig av lärdomar från olika satsningar, utmaningar de står inför och för att träffa nya teknikföretag som de inte känner till sedan innan.

Öppen innovation

Den här aktiviteten är ett sätt att ta vara på den kompetens och kunskap som finns i Skaraborg. Både från Högskolans forskning men även från teknikföretagen.Det kommer att handla om öppen innovation; alltså att alla äger det som kommer fram i diskussionerna och har tillgång till det. Tanken är att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer när de utvecklar sin teknik.

Dagen i korthet

08.00 Inledning och uppvärmningstal av Tehseen Aslam, vicerektor för Högskolan i Skövde med ansvar för näringslivssamverkan.
”Förändringstakten och krav på att ha ett agilt förhållningssätt i sin produktion för att klara snabb omställning”
09.00 Uppstart workshops
10.00 Fika
12.15   Uppsamling – Lunch

Under dagen kommer workshops att genomföras inom flera olika områden. Du kan välja att delta inom ett eller flera områden och i din bokning anger du vilka du är intresserad av. Dessa områden kommer workshopen handla om:

 • Produktionseffektivisering
 • Robotisering
 • Digitalisering (Industri 4.0)
 • Digitalisering (webb och internet)
 • Digitalisering (Infrastruktur och säkerhet)

För mer information, kontakta:

Benny Johansson, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0708-65 43 54,

Malin Lundberg, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0702-42 87 39,

Anmälan

Vill du veta mer?

Kontakta David om du vill veta mer om Produktionsinnovationsagen 2020.

Industriell utvecklare

0500- 50 25 09

David Åberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i mitten på november 2019 efter att ha jobbat på olika befattningar på Volvo Cars i Skövde i 25 år. Bland annat med förbättringsarbete, logistikflöden, IT applikationer i produktion och givetvis en hel del om produktionsprocessen.

Nu jobbar jag i projekten ASSAR och Catalyst, främst med fokus på produktionseffektiviseringar. Det är spännande projekt där ASSAR har en tydlig koppling till Högskolan i Skövde och forskningsvärlden kring produktionsprocessen och där man vill implementera forskningsresultat i industriella system samt skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan olika intressenter. Catalyst fokuserar mer på att vidareutveckla dagens företag och verksamheter för att nå förbättringar i redan befintliga små och medelstora tillverkande industrier.

En av mina styrkor jag har nytta av här på IDC är min förmåga att förklara komplicerade förhållanden på ett enkelt sätt och att jag är angelägen om att få med alla i förståelsen kring förändringsresan.

Att jobba på IDC är en härlig känsla där man får möjlighet att upptäcka den fantastiska bredd av verksamheter som finns i regionen Skaraborg! Möjligheterna till utveckling, både att ge och få, är nästintill obegränsade vilket är mycket stimulerande. Ständig utveckling och att dela med sig av kunskap är drivkrafterna som får igång mig varje dag och varje vecka.

När jag inte är på jobbet så tränar jag gärna både andra (min sons handbollslag i IFK Skövde HK P09) och mig själv (på Friskis & Svettis och på golfbanan).

 

Kontaktuppgifter

 • 0500- 50 25 09

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen