Kursen genomförs av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

Optimeringsmetoder för industri

Högskolan i Skövde

Kursstart i februari 2020

Anmäl här
Kursen genomförs av Högskolan i Skövde
Optimeringsmetoder för industri
Högskolan i Skövde
Kursstart i februari 2020

Optimeringsmetoder för industri ingår i Högskolans kurser för yrkesverksamma inom industrin. Kursen kommer att täcka några viktiga, allmänna teorier av optimering som sedan ska ge studenterna tillräcklig kunskap att välja och tillämpa olika optimeringsmetoder och verktyg för att lösa industriella problem.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma, framförallt ingenjörer, som vill lära sig mer om hur man använder olika optimeringsmetoder för att optimera processer och system inom industrin.

Lär dig olika optimeringsmetoder

Kursen består av tre huvuddelar: föreläsningar, laborationer (hands-on) och projektarbete. Efter avslutad kurs kan du:

  • Visa en god förståelse för olika typer av optimeringsmetoder, inklusive klassiska, metaheuristiska och simuleringsbaserade metoder,
  • Formulera optimeringsproblem baserat på scenario från industrin och relatera dem till standardoptimeringsmodeller,
  • Föreslå lämpliga optimeringsmetoder för olika industriella applikationer,
  • Tillämpa programvaror tillgängliga för industri för att lösa optimeringsproblem.
Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

Kursstart: Vecka 6 i februari och fram till och med vecka 15 i april 2020.
Anmälan: Senast två veckor innan kursstart.
Studietakt: 25%

Läs mer och anmälan

Behovsstyrd utbildning

Utbildningen är framtagen utifrån en kartläggning av industrins kompetensbehov och ges inom ramen för Vinnova projektet UDI – Nästa generations drivlinor.

Läs mer om projektet här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova