Circular Initiative arrangeras av Stena Recycling

IDC tipsar

Ny samarbetsarena: Circular Initiative

ÅF Offshore Race i Stockholm

Torsdagen den 27 juni

Circular Initiative arrangeras av Stena Recycling
Ny samarbetsarena: Circular Initiative
ÅF Offshore Race i Stockholm
Torsdagen den 27 juni

Circular Initiative är en arena där beslutsfattare träffas för att diskutera och ta fram konkreta åtgärder för att skapa cirkulära flöden. Eventet äger rum den 27 juni i samband med ÅF Offshore Race i Stockholm.

VD:ar, hållbarhetschefer och andra representanter från svenskt näringsliv är inbjudna till denna första upplaga av Circular Initiative.  Diskussion kommer föras om hur bolagen med hjälp av innovation, samarbete och hållbara affärsstrategier, kan skapa förutsättningar för cirkulära flöden.

Samarbete för cirkulära flöden

Svenska företag kan göra mer för att förebygga avfall och ta bättre vara på det avfall som uppstår i olika led i industrin. Med teknisk utveckling och nya bredare samarbeten kan resurser sparas och fler cirkulära flöden skapas. Det är en nödvändighet om resurserna ska räcka även imorgon. Därför bjuder Stena Recycling in till en arena där de tillsammans med Electrolux, ABB, Combitech och Stora Enso kan bygga förståelse och kunskap om vad som behöver göras.

-Vi är övertygade om att industrin måste ta ett större ansvar och har därför gått ihop för att driva frågan kring ökade cirkulära materialflöden. Tillsammans vill vi ta fram handlingsplaner och mål som ger rätt förutsättningar. Genom tekniksprång och nya samarbetsformer hoppas vi skapa fler användbara resurser av avfall. Samtidigt vill vi öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin, säger Kristofer Sundsgård, VD på Stena Recycling som nu bjuder in till samarbetsarenan Circular Initiative.

Samarbete för snabbare lösningar

Det handlar bland annat om att förebygga att avfall uppstår eller planera för återvinning. Till exempel genom utbyte av erfarenhet kring materialval, produktdesign medmera. För att komma snabbt framåt krävs att företag från olika branscher går samman för att dela utmaningar, erfarenheter och möjligheter och därigenom hitta nya lösningar som är bra för alla parter. Huvudsyftet med Circular Initiative är att beslutsfattare möts och för en dialog som leder fram till konkreta åtgärder.

Återkommande event

I en paneldiskussion medverkar förutom initiativtagarna gäster som Jacob Wallenberg (Investor AB), Sara Mc Phee (Houdini Sportswear) och Märtha Rehnberg (DareDisrupt).
Forumet kommer bli ett årligen återkommande event. Under årets arrangemang kommer initiativtagarna att presentera konkreta projekt som man samarbetat kring.

Läs mer

För mer information

Vänligen kontakta:
Jörgen Andersson, pressansvarig på Stena Metall
E-post: 
Mobil: 072-205 84 64

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova