Nätverk

Nätverksträff VD/Omvärld

Kinnex, Järnvägsgatan 16 i Götene.

Torsdag 14 mars, 12.30 - 15.30

Nätverksträff VD/Omvärld
Kinnex, Järnvägsgatan 16 i Götene.
Torsdag 14 mars, 12.30 - 15.30

Nätverket VD/Omvärld bygger på att deltagarna träffas för att ge och få signaler och erfarenheter samt omvärldsbevakning. Denna gång hålls nätverksträffen hos vår delägare Kinnex i Götene.

Kinnex ett framtidsföretag inom kontraktstillverkning. Från produktion teknik till färdig produkt sker produktionskedjan under ett och samma tak i deras högteknologiska industri i Götene. Vi får höra om företaget och dess framgångsresa och se deras verksamhet som är under utveckling, bland annat genom löpande investeringar.

Tid: Torsdag 14 mars, 12.30 – 15.30
Plats: Kinnex, Järnvägsgatan 16 i Götene.
Boka din plats: Du anmäler ditt deltagande genom att svara på kallelsen som gått ut till deltagare i nätverket från Lars Tööj.

Dagen i korthet

12.30: Vi startar träffen med en gemensam lunch. 
13.30:
Nya deltagare, och om nätverket, dess ramverk.
13.45: Presentation av företaget och dess framgångsresa.
14.30: Tur i verksamheten.
16.00: Avslutning.

För de som har både möjlighet och intresse dröjer vi kvar efter avslutningen och vi går då bordet runt för att resonera om hur vi ligger till i våra bolag.

Syfte och målgrupp

Nätverkets målsättning är att ”Få och ge signaler för att ta med hem och använda”. Kort sagt, en operativ nytta. Syfte med nätverket är att ge deltagare ökade förutsättningar för att utveckla sina affärer. Fokuset ligger primärt på att skapa konkurrenskraft samt att ge förutsättningar för tillväxt. Målgruppen är företagsledare, VD:ar och platschefer etc. i regionen. Nätverket VD/Omvärld träffas två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter.

Är du intresserad av att delta i nätverket VD/Omvärld?
Kontakta Lars Tööj 

Läs mer om våra nätverk

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova