Nätverksträffen drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk

Nätverksträff VD/Omvärld

Vi möts online, i MS Teams

Torsdagen den 4 juni, 13:00 - 15:30

Nätverksträffen drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff VD/Omvärld
Vi möts online, i MS Teams
Torsdagen den 4 juni, 13:00 - 15:30

Nätverket VD/Omvärld bygger på att deltagarna träffas för att ge och få signaler och erfarenheter samt omvärldsbevakning. Denna gång hålls nätverksträffen online men med fokus på Nobia i Tidaholm.

Nobia är Europas ledande köksspecialist med cirka femton starka varumärken. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar. Nobia har cirka 6 300 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Företaget står inför stora förändringar, vilket blir träffens fokus.

Dagen i korthet
  • 13.00 Presentation av företaget Nobia och dess resa och utmaningar.
  • 14.00: IDC framåtriktat, vår nya VD Leif Pehrsson berättar om möjligheter och inriktningar.
  • 14.20: Bordet runt, vi berättar hur det går, utbyter synpunkter och erfarenheter.
  • 15.30  Avslutning.
Syfte och målgrupp

Nätverkets målsättning är att ”Få och ge signaler för att ta med hem och använda”. Kort sagt, en operativ nytta. Syfte med nätverket är att ge deltagare ökade förutsättningar för att utveckla sina affärer. Fokuset ligger primärt på att skapa konkurrenskraft samt att ge förutsättningar för tillväxt. Målgruppen är företagsledare, VD:ar och platschefer etc. i regionen.

Tid: Torsdagen den 4 juni.
Plats: Vi träffas Online, i MS Teams

Anmälan är stängd


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Om du vill veta mer

Är du intresserad av att delta på träffen eller gå med i nätverket, kontakta Lars.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova