I samverkan med PT Nätverk

Nätverk

Nätverksträff PT Nätverk - Skandia Elevator

Skandia Elevator, Kedumsvägen 14, Arentorp, 534 94 , Vara

Onsdagen den 31 oktober, 14:00-16:00

I samverkan med PT Nätverk
Nätverksträff PT Nätverk - Skandia Elevator
Skandia Elevator, Kedumsvägen 14, Arentorp, 534 94 , Vara
Onsdagen den 31 oktober, 14:00-16:00

Onsdagen den 31 oktober har PT Nätverk en träff i form av studiebesök på Skandia Elevator AB.

Fokus under dagen är indata och arbetssätt metoder/verktyg för beslutsstöd, hur Skandia Elevator jobbar praktiskt med olika indata och arbetssätt samt metoder och verktyg för uppföljning och avvikelser för beslut och förbättringsarbete.  Jerry Olsson tar emot deltagarna vid Skandia Elevator klockan 14:00. Träffen beräknas avsluta klockan 16:00 och åter i Skövde vid 17 tiden.

Nätverksträffarna för PT Nätverk hålls varje månad och bygger på att deltagarna aktivt bidrar in till PT Nätverk.

Agendan i korthet
 • Välkomnar nya medlemmar
 • Bordsrunda, nuläge
 • Tema för dagen (Skandia Elevator AB, Jerry guidar oss)
 • Rundvandring i fabrik
 • Nästa träff, ASSAR
 • Övrigt

Du som redan deltar i nätverket, gör din anmälan till Fredrik på Din anmälan behöver vi ha senast onsdagen den 24 oktober.

Är du intresserad av att delta i PT Nätverk?

Kontakta Fredrik Johansson,  / 0500 – 50 25 12

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen