Nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk

Nätverksträff för användare av affärssystem

Online

Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00

Nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff för användare av affärssystem
Online
Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00

Nätverket för användare i Monitor, eller ”Monitornätverket” som det också kallas, bygger på att deltagarna träffas för att utbyta erfarenheter kring användandet av Monitor ERP Systems.

Denna träff kommer att handla om problem/utmaningar du stöter på i ditt dagliga arbete. Vi kommer även att diskutera automatiska funktioner och huru de används samt utbyta tips och trix bland deltagarna. Samla gärna ihop egna case/frågeställningar till nätverket för att lyfta under träffen och få svar och tips från nätverket. Nätverket utgår från deltagares behov och kommande träffars fokus bestäms av deltagarna löpande.

Tid: Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00.
Plats: Vi möts online i verktyget Zoom.

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mailas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova