Nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk

Nätverksträff för användare av affärssystem

Online

Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00

Nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff för användare av affärssystem
Online
Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00

Nätverket för användare i Monitor, eller ”Monitornätverket” som det också kallas, bygger på att deltagarna träffas för att utbyta erfarenheter kring användandet av Monitor ERP Systems.

Denna träff kommer att handla om problem/utmaningar du stöter på i ditt dagliga arbete. Vi kommer även att diskutera automatiska funktioner och huru de används samt utbyta tips och trix bland deltagarna. Samla gärna ihop egna case/frågeställningar till nätverket för att lyfta under träffen och få svar och tips från nätverket. Nätverket utgår från deltagares behov och kommande träffars fokus bestäms av deltagarna löpande.

Tid: Tisdagen den 2 juni, 9:30-11:00.
Plats: Vi möts online i verktyget Zoom.

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mailas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Om du vill veta mer

Hör av dig till David om du vill veta mer om nätverksträffen.

Industriell utvecklare

0500- 50 25 09

David Åberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i mitten på november 2019 efter att ha jobbat på olika befattningar på Volvo Cars i Skövde i 25 år. Bland annat med förbättringsarbete, logistikflöden, IT applikationer i produktion och givetvis en hel del om produktionsprocessen.

Nu jobbar jag i projekten ASSAR och Catalyst, främst med fokus på produktionseffektiviseringar. Det är spännande projekt där ASSAR har en tydlig koppling till Högskolan i Skövde och forskningsvärlden kring produktionsprocessen och där man vill implementera forskningsresultat i industriella system samt skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan olika intressenter. Catalyst fokuserar mer på att vidareutveckla dagens företag och verksamheter för att nå förbättringar i redan befintliga små och medelstora tillverkande industrier.

En av mina styrkor jag har nytta av här på IDC är min förmåga att förklara komplicerade förhållanden på ett enkelt sätt och att jag är angelägen om att få med alla i förståelsen kring förändringsresan.

Att jobba på IDC är en härlig känsla där man får möjlighet att upptäcka den fantastiska bredd av verksamheter som finns i regionen Skaraborg! Möjligheterna till utveckling, både att ge och få, är nästintill obegränsade vilket är mycket stimulerande. Ständig utveckling och att dela med sig av kunskap är drivkrafterna som får igång mig varje dag och varje vecka.

När jag inte är på jobbet så tränar jag gärna både andra (min sons handbollslag i IFK Skövde HK P09) och mig själv (på Friskis & Svettis och på golfbanan).

 

Kontaktuppgifter

  • 0500- 50 25 09

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen