Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk | Projekt

Nätverksträff: en jämställd teknik- och industribransch

ASSAR Industrial Innovation, Skövde

Onsdag 8 mars, 13:30-15:30

Anmäl här
Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff: en jämställd teknik- och industribransch
ASSAR Industrial Innovation, Skövde
Onsdag 8 mars, 13:30-15:30

Den 8 mars är det dags för nästa träff i nätverket för en jämställd teknik- och industribransch.

Program för nätverksträffen publiceras här inom kort.

Tid: Onsdagen den 8 mars, kl. 13.30-15.30.
Plats: ASSAR Industrial Innovation, Skövde
Målgrupp: som är intresserad av att vara med och skapa en inkluderande teknik- och industribransch. Näringsliv med fokus på teknik och tillverkning, representanter från grundskola, gymnasium, högskola samt studenter.

Boka din plats

Kontakt

Susanne Yngve, Industriutvecklare kompetens, IDC West Sweden AB
Tfn: 0500-50 25 17
E-post:

Malin Lundberg, Affärsutvecklare, Science Park Skövde AB
Tfn: 0702-42 87 39
E-post: 

Om nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Syftet med nätverket är att skapa en industri- och teknikbransch som bidrar till social hållbarhet och attraherar alla oavsett kön. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år.

Bakom nätverket står IDC och ASSAR i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen