Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk | Projekt

Nätverksträff: Affärssystem

Online

Tisdagen den 29 juni, kl 14:30-16:00

Anmäl här
Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena
Nätverksträff: Affärssystem
Online
Tisdagen den 29 juni, kl 14:30-16:00

Den 29 juni är det dags för en träff med nätverket för affärssystem. Nätverket är till för dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Här kan du utbyta erfarenheter och tips inom affärssystemet Monitor.

Under den här träffen berättar Joakim Roos, business system analyst på UVA Lidköping AB, om verksamhetens övergång från Movex till Monitor G4. Inom kort planeras även en övergång till G5.

Tid: Tisdagen den 29 juni, kl. 14:30-16:00
Plats: Online

Anmäl dig här

Träffens innehåll
  • Joakim berättar om UVA och vad man idag använder Monitor till.
  • Vilka förbättringar/effektiviseringar har gjorts i Monitor?
  • Vad får UVA att vilja gå från G4  till G5?
  • Vilka utmaningar finns det med övergången?
  • Slutvision och mål, vad siktar man på att uppnå?
Om nätverket affärssystem

Träffarna är till för användarna och vi kommer att belysa olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det kommer även att bjudas tillfällen där representanter för Monitor kommer att delta för att guida och svara på frågor kring affärssystemet. Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. ASSAR är ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova