Kursen genomförs av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd

Högskolan i Skövde

Kursstart i februari 2020

Anmäl här
Kursen genomförs av Högskolan i Skövde
Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd
Högskolan i Skövde
Kursstart i februari 2020

Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd ingår i Högskolans kurser för yrkesverksamma inom industrin. Vill du basera ditt beslutsfattande mer på fakta än magkänsla och historiskt utfall? Då ska du gå denna kurs!

Kursen fokuserar på hur beslutsfattande vid utveckling av system och införande av kontinuerligt förbättringsarbete kan stödjas på operationell och strategisk nivå med hjälp av två populära modelleringstekniker, diskret händelsestyrd simulering och systemdynamisk simulering.

Vem är kursen för?

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till ledare och yrkesverksamma från små, medelstora eller stora organisationer intresserade av att förstå hur simulering kan användas, liksom dess begränsningar och nackdelar, samt hur simulering kan bli en del av en organisations arbetssätt (t.ex. Lean).

Efter avslutad kurs kan du:
  • förklara och diskutera fördelarna och möjligheterna med att använda simulering, samt dess olika grundläggande världsbilder, för att stödja beslut vid design av system och vid val av förbättringar på både strategisk och operativ nivå
  • visa förståelse för behovet av de olika stegen som behövs i en simuleringsstudie, analysera och utvärdera simulerings- och optimeringsresultat för att använda det som faktabaserat beslutsstöd
  • identifiera och motivera vad som avgör när ett simuleringsprojekt är lämpligt att använda sig av, eller inte, i ett specifikt sammanhang
  • identifiera och kritiskt diskutera hur simulering kan introduceras som ett verktyg i den egna verksamheten, utifrån nuvarande standarder och för att stödja hållbar utveckling
Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp, samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

Kursstart: Vecka 6 i februari och fram till och med vecka 15 i april 2020.
Anmälan: Senast två veckor innan kursstart.
Studietakt: 25% (10 timmar/vecka)

Läs mer och anmälan

Behovsstyrd utbildning

Utbildningen är framtagen utifrån en kartläggning av industrins kompetensbehov och ges inom ramen för Vinnova projektet UDI – Nästa generations drivlinor.

Läs mer om projektet här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova