Lunchseminariet arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde

Lunchseminarium: Digitaliseringens frammarsch

Online

Onsdagen den 18 november, kl. 12:00-13:00

Anmäl här
Lunchseminariet arrangeras av Högskolan i Skövde
Lunchseminarium: Digitaliseringens frammarsch
Online
Onsdagen den 18 november, kl. 12:00-13:00

Vad kan vi göra för att främja det positiva, och minimera det negativa, med digitaliseringen? Högskolan i Skövde bjuder in till ett digitalt lunchseminarium den 18 november för att svara på den frågan.

Vi lever nu genom omvälvande förändringar, där vi för var dag som går allt mer digitaliserar våra liv, våra arbeten, våra företag och organisationer, våra samhällen. Välkommen till ett lunchseminarium där Högskolan i Skövdes nätverk för digital etik (NDE) berättar mer om hur de kan främja den privata sektorn.

Den digitala utvecklingen som nu sker väcker många svåra frågor. Vad kan vi göra för att främja det positiva, och minimera det negativa, med digitaliseringen? Hur säkerställer vi att dess frukter komma alla till gagn? Är det bättre att vara en ”early adopter”, eller att mer försiktigt avvakta innan man anammar de nya möjligheterna? Och hur ser man till att inte ryckas med i kontroversiella utvecklingar, och bli dagens nya Cambridge Analytica?

Vad står på spel?

För att svara på dessa, och andra, frågor, inleder Oskar MacGregor – lektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde och sammankallande för dess institutionsöverskridande nätverk för digital etik (NDE) – med en presentation av vad som nu sker, vad som står på spel för den privata sektorn samt hur Högskolan i Skövde kan bidra med konkret kompetens och expertis inom området.

Välkommen till ett tankeväckande lunchseminarium för alla som antingen uppjagas eller oroas (eller båda två!) av digitaliseringens frammarsch.

Tid: Onsdagen den 18 november, kl. 12:00-13:00.
Plats: Digitalt via Zoom.

Anmälan

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova