Arrangeras av Science Park Skövde AB och ASSAR Industrial Innovation Arena

Projekt | Seminarium

Lunchföreläsning: Datadriven marknadsföring

Online

Fredagen den 17 september, kl. 12:00 - 13:00

Anmäl här
Arrangeras av Science Park Skövde AB och ASSAR Industrial Innovation Arena
Lunchföreläsning: Datadriven marknadsföring
Online
Fredagen den 17 september, kl. 12:00 - 13:00

Att bli datadriven blir allt viktigare i dagens företagande. Att använda den data man redan har som ett beslutsunderlag är dock inget nytt för företagare. Det nya är att vi kan samla in data inom nya områden och att vi på fler nivåer i organisationen kan skapa en värdefull input som kan öka värdet på tjänster och bolag. Under den här lunchföreläsningen pratar vi om hur du kommer igång, vilka förutsättningar som krävs och vilket förhållningssätt du bör ha för att lyckas med din datadrivna marknadsföring.

Under föreläsningen får du ta del av två praktiska exempel från verkligheten:

  • Hur företaget Nercia med hjälp av data fick mod att öka marknadsföringsbudgeten och därmed dubbla omsättningen inom de berörda affärsområdena.
  • Vi tittar också på hur det tillverkande bolaget Tormek gick tillväga för att, med hjälp av en liten budget på under 20 000 kr, möjliggöra tillväxt och vad de fick ut av att börja arbeta datadrivet.

Målet med föreläsningen är att du ska få modet att gå hem och fundera på inom vilka områden du skulle kunna ha mer information att inhämta för att förbättra beslutsunderlaget. Du ska också få en ökad förståelse kring vad det innebär att arbeta datadrivet.

Tid:

Boka din plats

Om föreläsaren

Marcus Bjering arbetar idag som COO samt Digital Strateg på Piktiv AB. Marcus har arbetat med analys och datadriven marknadsföring sedan 2014, bland annat med kunder som Epiroc, Axfood och Academedia.


Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena i samarbete med Science Park Skövde. ASSAR, ett av de projekt som IDC är med och driver, finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova